Start

Årjängs Jaktvårdskrets
545 medlemmar
50 St Vvo
600 älgar i senaste avskjutning
 

Anordnar KRETSKAMPEN 2013

Aktuellt i kretsen

2015-01-21

Ordinarie ÅRSMÖTE hålls19 februari kl 19.00 på IOGT/NTO-lokalen i Årjäng. Stadgeenliga ärenden. Predatortävlingen för 2014 avgörs, OBS gäller endast medlemmar. Från Jägareförbundet kommer Lennart Johannesson.

2013-04-08

Kretskampen 15 juni i Töcksfors. Torsby har utmanat Årjäng, men vi tänker vinna i år igen.

Finns det fler ungdomar, under 20 år, som vill vara med och tävla? Ring ungdomsansvarige Linda på tel 072-202 84 88.

Pressmeddelande
2011-12-27


Nytt nätverk för bevakning av djur och natur

Ett varmare klimat och öppnare gränser gör att många oönskade arter, parasiter och smittor kommer i en allt snabbare takt in i landet. Nu startar Svenska Jägareförbundet och SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ett nationellt nätverk för att hålla uppsikt över våra vilda djur och vår natur.

Våra svenska jägare tillbringar tillsammans mer än 7 miljoner dagar i skog och mark varje år. Jägarnas roll som naturbevakare är ovärderlig för att identifiera förändringar hos de vilda djuren och i naturen.
-Därför är det naturligt att vi formaliserar ett samarbete mellan SVA och jägarna där vi både kan bevaka naturen och kan göra riktade provtagningar för att se om till exempel enskilda smittor eller parasiter finns i landet eller om de ökar i utbredning och omfattning, säger Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent och ansvarig för den nystartade organisationen på Svenska Jägareförbundet.
Idén kom förra vintern då de första fynden av rävens dvärgbandmask i dök upp i Sverige. Jägarna samlade på kort varsel in 3000 rävar från hela landet och man kunde snabbt få en bild av smittans omfattning och utbredning.

-Det finns en jägare i varenda by i Sverige och vi kan dels fylla en funktion som observatör men också som insamlare av prover till myndigheter och forskare. Sist men inte minst kan jägarna snabbt organisera motåtgärder som till exempel avlivning av sjuka djur.

Den första uppgiften för det nystartade nätverket blir att samla in prover från Sveriges alla kommuner för att fortsätta övervaka rävens dvärgbandmask. Det finns även andra angelägna uppgifter som att hitta mårdhundar och tvättbjörnar och den för våra hundar så otrevliga franska hjärtmasken – vilken nyligen hittades i Småland. I våra grannländer ser vi oroande tendenser att rabies ökar igen och den obotliga afrikanska svinpesten sprider sig snabbt bland vildsvinen i Ryssland.

- Inga är bättre skickade än vi jägare att ha kontroll på de vilda djuren och naturen och slå larm när förändringar sker, avslutar Daniel.
För mer information kontakta:
Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, 070 3300 673

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
 

Pressmeddelande
2011-12-16Julen blir vildare.

Vill du hitta en enkel väg att förnya julmaten? Ett gott tips är att byta ut den vanliga julskinkan mot vildsvinsskinka, den är både nyttig och bland det mest klimatvänliga vi kan välja, uppmanar Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Det milda vädret hittills har underlättat både för viltet att klara sig och för jägarna att kunna jaga. Svenska Jägareförbundet uppmanar jägarna att sälja mer av viltköttet i stället för att köpa en frys till så att fler kan få smaka på vilt.
På förbundets nya sajt HYPERLINK "http://www.viltmat.nu" www.viltmat.nu finns information om viltkött både till konsumenter som vill ha bra viltrecept och till jägare om var och hur de kan sälja det vilt de nedlägger. Recept på julbordets mest populära rätter: vildsvinsjulskinka, älgköttbullar, älgkorv och viltpaté finns där bland annat.

Årligen konsumeras cirka 16 miljoner kilo viltkött i Sverige. I butikerna finns ofta under jaktsäsongen många olika viltarter att välja bland, lite beroende på var i landet man bor.
Viltköttets fördelar är många; det är en förnyelsebar resurs - precis som svamp och bär, innehåller nyttiga omega-3 fetter, höga halter av mineraler och smakar utsökt. I viltköttet finns inga läkemedel, tillsatser eller substitut.

- Det ökande intresset för ekologisk mat hoppas vi ger ett ökat intresse för att vara ute i naturen. I Sverige är vi bortskämda med fantastisk natur och många livskraftiga viltstammar som ger ett unikt kött. Vi hoppas fler vill börja jaga – kanske jägarexamensutbildning kan vara en efterlängtad julklapp? Nu kan den även läsas som webbutbildning, tillägger Torsten Mörner.
Se: http://www.e-jakt.jagareforbundet.se/e-jakt

För mer information kontakta:
Torsten Mörner, ordförande, Svenska Jägareförbundet, 070 567 93 52
Christina Nilson-Dag, informationschef, 070 738 83 06
www.viltmat.nu

 

Pressmeddelande
2011-12-15Jägareförbundet förväntar sig mer av skyddsjakten!

Svenska Jägareförbundet tycker det är ett steg i rätt riktning när regeringen idag beslutade om förändrade skyddsjaktsregler på varg så att besluten kan fattas av länsstyrelserna och även i förebyggande syfte.

- Nu är det upp till Naturvårdsverket att ge länsstyrelserna tillräckligt mandat för att hantera de problem som vargen orsakar, säger Torsten Mörner förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet. Vargstammen har ökat kraftigt sedan licensjakten infördes och problemen med angrepp på tamdjur och hårt tryck på älgstammen stiger. Förhållandena i de län med höga koncentrationer av varg har blivit oacceptabla för oss jägare.

Sedan regeringen ändrade sin vargpolitik och stoppade licensjakten så förväntar vi oss att den kommande skyddsjakten blir av sådan omfattning att den motverkar de problem som vargen orsakar. Den kommande skyddsjakten måste hanteras snabbt och generöst av länsstyrelserna, precis som regeringen utlovat och i enlighet med regeringens intentioner om regionalt inflytande.
Enligt EUs art- och habitatdirektiv får skyddsjakt även bedrivas för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Vi konstaterar att även jaktutövningen sedan tidigare av samhället betraktas som ett angeläget allmänt intresse, och ska tas hänsyn till.

- Vi hoppas att de nya skyddsjaktsreglerna är tillräckliga och tillåter den jakt på varg som behövs för att hålla stammen på acceptabel nivå. Älg och rådjur ses mer som potentiell varg- och lodjursmat än som en resurs för landsbygden, jägarkåren och alla de som vill äta nyttigt och gott viltkött, avslutar Torsten Mörner.

För mer information kontakta:
Torsten Mörner, 070 567 93 52
Gunnar Glöersen, 070 330 06 58
www.regeringen.se/sb/d/15436/a/182746
www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kallelse 111127


Jägareförbundet Värmland, i samarbete med LRF Värmland och Jägarförbundet Örebro håller manifestation och överlämnandet av Varguppropet i Karlstad 5 december 2011, kl 19:00. Samling sker på torget från kl 18:45.

Talare och mottagare av Varguppropet, för vidarebefordran till Miljödepartementet, är Landshövding Eva Eriksson.

Övriga talare är Lennart Johannesson, ordf. Jägareförbundet Värmland, Dag Rogne, ordf. LRF Värmland, Göran Gunnarsson, ordf. Jägareförbundet Örebro, m fl.

Vi uppmanar alla medlemmar, seriösa jägare och lantbrukare att ansluta för att visa sitt stöd för manifestationen, där vi vill uppnå en vettig rovdjurspolitik som motverkar orimliga koncentrationer av stora rovdjur till vissa län, regional förvaltning värt namnet och skyddsjaktkriterier som tar hänsyn till berörda människor.

Vi uppmanar även regeringen och berörda myndigheter att ta fram en förvaltningsplan för varg snarast.

Tänk på samåkning så långt det går och kontakta din jaktvårdskrets för det sker bokning av bussar, med stöd från länsföreningen, från olika orter i länet.

OBS! Slutspurt på Varguppropet! - lämna in listor eller skicka till nya kontoret fram till helgen 3-4 december! OBS!

Ny adress: Jägareförbundet Värmland/Örebro, Strögatan 3, 653 42, Karlstad


Välkomna!

Lennart Johannesson
Ordf. Jägareförbundet Värmland
2011-11-25

Kallelse och Varguppropet bifogas:

 

 

”Man känner bara hopplöshet”

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2011/11/Man-kanner-bara-hopploshet-1.18674/

17 november, 2011
Jägarna letar efter halmstrå att fästa hoppet vid. Det senaste halmstrået var nya skyddsjaktregler för varg. Men efter att Naturvårdsverket presenterat sitt förslag fanns det inget kvar att hoppas på.
– Vi ser ingenting som kan lösa situationen. Man känner bara hopplöshet, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Lennart Johannesson.
Ända sedan den mycket begränsade vargjakten 2011, som senare skulle kompenseras 2012, har tilltron till rovdjurspolitiken dalat. När regeringen sedan tog bort taket för vargstammen, samt gjorde ett uppehåll i licensjakten har frustrationen i jägarleden nästan exploderat.

Det tidigare systemet med decentraliserade beslut på länsnivå, med ett tak för hur stor vargstammen skulle vara, samt en licensjakt som styrinstrument ingav hopp – att det fanns en lösning på problemen, att man som liten människa på landsbygden kunde påverka.

Stammen ökar rekordsnabbt

En ny rapport från Skandulv visar på en rekordstor ökning av vargstammen sedan 2010. De upplevda problemen ökar i samma omfattning. Utan en licensjakt som begränsar tillväxten ökar också maktlöshet och vanmakt hos de människor som lever nära rovdjuren.

Jägareförbundet menar att dagens förvaltning präglas av kaos och haveri. Samtidigt har EU:s inblandning gjort frågan än mer komplicerad.

Nu har myndigheternas strävanden efter att nå gynnsam bevarandestatus för vargstammen har fått en ny, och kanske svårare, nöt att knäcka – hopplösheten.

Politiker och myndigheter måste återskapa något för människorna att tro på – att hitta en lösning. Men något förslag som ger landsbygdsbefolkningen nytt hopp verkar inte finnas.

Bara nationell nivå

– Jag har läst igenom Naturvårdsverkets förslag. Fortfarande pratar man bara om nationell status. Men i Värmland är det knökfullt av varg. Det går knappt att få in fler, här behövs verktyg för att sänka stammen till åtminstone de nivåer vi hade för några år sedan, säger Lennart Johannesson.

– Vi har en alldeles för stor andel av vargstammen oavsett vilka nationella nivåer som beslutas.

Tappat framtidtron

Att inte se någon lösning på de upplevda problemen föder känslor av hopplöshet och frustration. Ett annorlunda utanförskap där man som människa tappat framtidstron.

Lennart Johannesson förklarar att myndigheterna ännu en gång sätter rovdjuren framför människan. Han beskriver känslorna med siffror.

– Om hela landet hade haft lika tät rovdjursstam som i Värmland hade det funnits cirka 3 500 vargar. Inte ens Naturskyddsföreningen kräver så tät vargstam. Men så har vi det.

– Med en sådan situation, vem tror på en lösning, säger Lennart Johannesson.

Han tycker det är ett hån mot de människor som levt med vargen i 30 år, att inte kunna känna hopp, att inte tro på en lösning.

– Det finns inga förslag. Det finns ingenting som skulle rädda situationen i Värmland. Man orkar knappt bli arg, så illa är det, säger Lennart Johannesson.

Skapad 2011-11-17 Skribent: Magnus Rydholm

Nyhetsbrev - Jägareförbundet Värmland 2011-11-15

Jägareförbundet Värmland och Svenska Jägareförbundet bedriver en konstant och aktiv intressebevakning när det gäller vargfrågan. Det sker dagliga kontakter med politiker och tjänstemän i frågan men vid effektiv intressebevakning är diskretion ett måste och vi kan därför inte ge en redovisning över alla kontakter och aktiviteter som görs. Jag har dock försökt sammanfatta några av de viktigaste händelserna:


* Arrangerat möte (och jakt) på Jägartorpet, Storfors, 21-23 oktober för internationella kontakter, FACE, m fl,

Deltagare var Torsten Mörner, flera länsordföranden, Gunnar Glöersen och Anders Grahn samt medlemmar och tjänstemän från Europeiska jaktorganisationen FACE. Syftet var att pratat rovdjursförvaltningen i Sverige och i Europa, samt visa på traditionell älgjakt med löshund enl. skandinaviska former och jaktkultur. I mötet deltog bl.a. två vice-ordföranden i FACE vilket innebär att vi skapat en ännu tätare och starkare kontakt direkt in till styrelsen för FACE. Förbundet försöker på detta sätt knyta fastare kontakter med och mellan de länder i Europa som har rovdjursproblem och därmed kunna styra FACE linje i frågan samt hur de agerar mot EU.

* Arrangerat möte med riksdagsmän och tjänstemän från olika delar av Sverige den 2 november här i Värmland.

Diskuterat ohållbara vargsituationen i Värmland i förhållande till övriga Sverige och EU. Alla fick historiken och aktuell vargrevirskarta.

* Möte med våra Värmländska riksdagsledamöter 14 nov. 2011 i Karlstad

Möte med Värmlandsbänken för att diskutera kring rovdjursförvaltningen och dess tillämpning i Värmland. Detta med anledning av beslutet 17 augusti som tog bort licensjakt och taket på 210 vargar, men som också skulle införa utökade möjligheter till skyddsjakt. Hur kan politikerna göra detta användbart för Värmland? VI önskade tydligare direktiv från politiken till verkställande myndigheter som NVV och Länsstyrelserna, om skyddsjaktkriterier, inventeringskriterier, regional förvaltning och minskade koncentrationer av varg och lodjur.

Media: NWT: http://nwt.se/varmland/article1003842.ece , VF: http://svtplay.se/v/2602768/varmlandsnytt/14_11_19_15 , SVT Värmlandsnytt: http://svtplay.se/v/2602768/varmlandsnytt/14_11_19_15

* Resa till Bryssel, för möte med bla. miljökommissionären Janez Potocnik, Marit Paulsen, m fl, 20-22 november 2011

Deltagare är Torsten Mörner, Anders Grahn, Lennart Johannesson, Thomas Björklund, Torbjörn Larsson och Gunnar Glöersen. Vi har lyckats få till stånd ett möte med Janez Potocnik. Vi ska prata om den rovdjurssituation vi har i Sverige och vad vi förväntar oss av kommissionen. I mötet deltar även jägarförbund från Finland, Frankrike, Slovakien, Slovenien och Schweiz för att tillsammans ge ett starkt och tydligt budskap till kommissionären om att rovdjur i Europa måste förvaltas effektivt och så nära lokalbefolkningen. Vi har även lyckats få ett möte med överträdelseenheten på DG Miljö som hanterar processen mot den vår licensjakt samt andra ledande topptjänstemän i kommissionen, Möte med Kent Johansson (center MEP). Nästa dag möte med Marit Paulsen, lunch med Veronique Mathieu, ordf. i Europaparlaments jaktgrupp och avslutar med gemensamt möte med franska jägargruppen och Pia Bucella, DG Envirnment, European Commission.

* Möten i Stockholm

Under de kommande veckorna hålls möten i Stockholm med politiker och tjänstemän för att förklara den ohållbara situation som uppstått med slopandet av taket och licensjakten. Budskapet är mycket tydligt: - Det måste skjutas varg även denna vinter.

* Övrigt

- Nu på fredag 18 november (och 19 nov.) 2011 är det SO-råd och Länordf.-konf. på Öster-Malma
Ska försöka få till samordnade aktiviteter med övriga län i Mellansverige.

- Varguppropet får forsätta hela november ut (2011-11-30).
Överlämnande kommer att ske till Landshövdingen Eva Eriksson, för vidarebefordran till Miljödepartemenet, gärna i samband med en manifestaion med jägare här i länet. Återkommer när vi bokat datum och lämplig plats/lokal. Möjligen sker detta synkat med andra län.

- Kretsordförandekonferens på Jägartorpet sker fre. den 2011-12-02 (och 2011-12-03)
Återkommer med inbjudan och program, men det är motsvarande upplägg som tidigare år.
Prel. startar kretsordf.-konf. ca 16:30-17:00 och middag ca kl: 19:00-19:30, därefter trivselkväll och jakt på lördag 3/12 för de som önskar.

MVH/

Lennart Johannesson
Ordf. Jägareförbundet Värmland
e-post: lennart.johannesson@ncc.se
Telefon: +4670 513 64 55, +4654 56 03 11
http://www.jagareforbundet.se/varmland/
 

Pressmeddelande 111115

Jägareförbundet Värmland har inbjudit Värmlands Riksdagsledamöter till möte kring rovdjursförvaltningen och dess tillämpning i Värmland idag 14 nov. 2011. Detta med anledning av det faktiska rovdjursläget och beslutet 17 augusti som tog bort licensjakt och taket på 210 vargar, men som också skulle införa utökad möjligheter till skyddsjakt. Hur kommer detta fungera för Värmland?

Deltagare: Ann-Kristin Johansson S
Jan-Evert Rådström M
Nina Larsson Fp
Erik A Eriksson C
Pia Hallström M
Gunilla Svantorp S
, m fl.

Dag Rogne, LRF Värmland
Lars Furuholm, Lst Värmland

Från SJF: Lennart Johannesson Jägareförbundet Värmland
Gunnar Glöersen Jaktvårdskonsulent, SJF
Eva Forsgren Kretsordf. Torsby Jvk, JF Värmland


Tid för media: 2011-11-14, kl: 13:30

Plats: NCC:s kontor, Konferenslokalen, Elverumsgatan 7, Karlstad

Vägbeskrivning: Eniro http://gulasidorna.eniro.se/f/ncc-construction:14533304?geo_area=karlstad&search_word=ncc%20ab

Program:

Info/fakta rovdjursläget Lars Furuholm / Gunnar Glöersen
Jägareförbundets syn Lennart Johannesson
Läget i Värmland – lösningar? Alla.
Kaffe Alla (Inkl. media)
Frågestund Alla (Inkl. media)

Jägareförbundet Värmland

gm. Lennart Johannesson
Telefon: 070-513 64 55, e-post: lennart.johannesson@ncc.se

 

 

Vargkontakt under älgjakt på Horssjöns jaktklubbs marker den 30 oktober

Söndagen den 30 oktober jagade Horssjöns jaktklubb älg på sina jaktmarker. Jaktklubbens marker utgörs av del av Horssjöns skjutfält som är beläget ca 2 mil nordost om Molkom utanför Karlstad. När dagens andra såte avjagades tog min fyraåriga jämthundstik Hilda upp älg. Älg och hund gick i sydlig riktning och passerade passlinjen och fortsatte söderut utanför jaktlagets marker.

Under lördagen hade färsk vargspillning observerats söder om jaktområdet. Då jag bedömde att det fanns risk för vargkontakt bestämde jag mig för att gå till bilen och om möjligt genskjuta hunden och koppla den. Jag tog bilen och förflyttade mig söder om marken där jag fick pejlkontakt med tiken och såg då att hon svängt av i västlig riktning mot mig. Jag stod på ringvägen på en liten höjd och väntade på att hon skulle närma sig så att jag kunde koppla henne. Under tiden jag stod på plats så hörde jag skall och gnäll väster om mig. Något konfunderad funderade jag på vem som var ute med hund i det området.

När Hilda kom fram till vägen så blåste jag i hornet för att kalla in henne på 250 meters avstånd. Hon vände genast upp mot mig och var på väg till mig. Jag plockade ner pejl och horn och gick för att öppna bakluckan på bilen då jag upptäckte att hunden inte var på väg mot mig. Efter en snabb kontroll på pejlen såg jag att hon hade fortsatt i västlig riktning. Jag började att ganska intensivt signalera med hornet för att locka till mig hunden. Hon förflyttade sig långsamt och var emellanåt stilla under flera minuter. Hon rörde sig i en halvcirkel runt mig och var inte längre bort än lite drygt 300 meter vid något tillfälle. På gpspejlen såg jag att hennes rörelsemönster inte var det normala. Jag var ganska irriterad för att hon inte kom på hornsignalen, vilket hon normalt gör, och jag signalerade varannan till var tredje minut och hade så gjort i cirka 20 minuter då hon började att närma sig från nordost. Då hunden är på 100 meters avstånd hör jag att det är något i slänten nedanför mig och ser också att något rör sig på drygt 30 meters avstånd. I ögonvrån ser jag samtidigt något som rör sig till vänster om mig och jag tittar däråt. Då exponerar sig helt plötsligt en varg som relativt långsamt passerar vägen på 45 meters avstånd. Vargen var ljus i pälsen och jag bedömer det som ett ungdjur. Samtidigt ser jag också att det är ytterligare en varg 30 meter framför mig. Denne viker bakåt och drar sig undan. Jag fortsätter signaleringen och strax därefter kommer Hilda fram och jag kopplar henne.

En reflektion som jag har är att när vargarna exponerade sig hade jag svårt att inse att det var vargar som kom fram till mig då jag under 20 min stått och intensivt signalerat i hornet. Min slutsats av detta är att dessa vargar var mer nyfikna än skygga. Ett normalt vilt djur med naturlig skygghet borde ha dragit sig undan när ett intensivt hornblåsande startar.

Idag på morgonen har jag också fått information om att en gråhund dödades vid samma tidpunkt 300 meter från den plats där jag där jag observerade vargarna. Med all säkerhet var det också dödandet av gråhunden som jag hörde när jag stod på vägen och väntade. Även om jag direkt förstått vad det handlade om så tror jag ändock inte att jag hade kunnat göra något för att förhindra den tragiska händelsen att gråhunden blev dödad av vargarna.

Den uråldriga traditionen med löshundsjakt på älg närmar sig sannolikt mer och mer ett slut. Det är alltid risker med att släppa en älghund. Under jakt utsätts den för många faror, risk att bli påkörd, risk att bli sparkad av älg, risk att bli skjuten, risk att gå igenom svaga isar, mm. Ett visst risktagande ingår i jakten men när risken blir för stor så försvinner all glädje med jakten. Det är också de bra hundarna som utsätts för de största riskerna då de rör sig över mycket större områden och exponeras ofta i riskfyllda situationer. För att få fram en bra löshund till älgjakt krävs i regel åratals av målinriktat arbete för att lyckas med detta. Det åtgår mycket tid och pengar för träning och jakttillfällen. Nu har vargsituationen i vårt län utvecklats på det sättet att risken för att få sin hund vargdödad under jakt har blivit allt för hög.

När man tar del av Jägarförbundets lista (http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Vargdodade-hundar/) över vargdödade hundar så kan man också konstatera att flera av de hundar som vargdödats är sällskapshundar och har blivit tagna av varg när de har rastats utanför bostaden. Detta kan tolkas som ett tecken på att man kan ifrågasätta om vargen har den naturliga skygghet som många vill hävda. Jag ifrågasätter också själv verkligen detta efter gårdagens händelse då vargarna kom fram till mig efter 20 minuters intensivt hornblåsande. Om man läser listan på vargdödade hundar så kan argumenten framföras att det inte verkar vara så stor risk för jakthundar då det inte är ett så stort antal som har dödats. Detta har självfallet sin naturliga förklaring i att väldigt många hundägare anser att risken för att få sin hund vargdödad är allt för stor och de släpper således inte sina hundar. I de flesta områden med kända vargetableringar är det ytterst få hundägare som vågar att släppa sina hundar idag och den uråldriga traditionen att bedriva jakt med olika typer av hundar kommer snart att vara ett minne blott.

Nu är det på tiden att vargen sätts på sin rätta plats i vårt samhälle. Det kan inte vara rimligt att ett vilt djur, som i många länder betraktas som ett skadedjur, sätts före människans väl och ve. Vargen har alltid varit ett mytomspunnet djur och kommer säkerligen i framtiden också att ha den rollen men det måste också sättas i sitt rätta perspektiv. Visst skall vi ha några vargar i Sverige, men inte hur många som helst och framför allt skall vi inte för många vargar inom ett begränsat område.

Anders Olsson
Karlstad

 

Pressmeddelande
2011-09-28

I Jägareförbundets förvaltning av varg tas hänsyn till lokalbefolkningen.

Svenska Jägareförbundet arbvryter medverkan i vargrelaterad verksamhet i avvaktan på hur skyddsjakten utformas. Med anledning av regeringens beslut den 17 augusti att stoppa licensjakten nästa vinter och ta bort taket på 210 vargar, har förbundsstyrelsen enats om ett åtgärdsprogram för att få till en bättre vargförvaltning där förslagen utgår från dem som drabbas mest av vargens närvaro.

- Vi har lyssnat till förslag från våra medlemmar som bor i vargtäta områden om hur vi bäst ska arbeta för en förvaltning av vargstammen så den kan tolereras av lokalbefolkningen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Bland de beslutade åtgärderna ingår bland annat att Jägareförbundet avbryter deltagande i inventering av varg och förankringsarbetet kring flyttning och utsättning av varg samt deltagande i skyddsjakten på varg i avvaktan på Naturvårdsverkets utformning av skyddsjakten. Förbundets fortsatta ställning efter 2012 är beroende av återinförandet av en förvaltningsjakt (licensjakt).

Svenska Jägareförbundet är mycket bekymrat över det agerande som visats från naturvårdsorganisationerna. Deras anmälan till EU-kommissionen bidrar till att besluten om vargförvaltning hamnar ännu längre från dem som berörs mest. Alla erfarenheter visar tydlligt att en förvaltning av skyddsvärda djur lyckas bättre om man ger lokalbefolkningen inflytande, något som EU-kommissionen inte verkar vilja ta hänsyn till.

- Vargen är en del av den svenska faunan men bör hållas på en så låg nivå som möjligt eftersom den försvårar både jakten, friluftslivet och möjligheten att hålla djur utomhus, säger Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet. I vår rovdjurspolicy har vi ett tak på 150 djur och ett mål att inget län ska behöva ha mer än 1-2 föryngringar.
- Vi driver jaktlinjen, det vill säga att det ska fortsätta finnas en meningsfull jakt och att man låter de boende i vargområdena vara delaktiga i förvaltningen, avslutar Torsten Mörner.

För mer information kontakta:
Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet, 567 93 52
Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets Rovdjursråd, 070 693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Pressmeddelande

2011-09-20

Jägareförbundet Värmland manar till Vargupprop!

Värmland har haft varg i över 30 år och under de senaste 10-15 åren har en kraftig ökning av vargstammen skett. Den numera täta koncentrationen av varg hindrar markägare och arrendatorer att nyttja sina marker som de traditionellt kunnat göra. Det är inte rimligt att de människor som bor och verkar där vargen finns får bära en allt för hög kostnad för Sveriges åtagande att ha vargar.

”- Problemet för Värmland är att det pratas nationella nivåer, när vi har en oproportionell för stor andel av den Svenska vargstammen. Länet berörs av 24 revir och 14 årliga valpkullar”, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Vi vill nu att utvecklingen i vårt län stoppas och att verklig förändring kommer till stånd genom att ett stort antal revir tas bort genom jakt, eller andra lämpliga metoder. I länets förvaltningsplan, som arbetats fram i samråd med olika intresseorganisationer, anges 2-3 årliga kullar. Den är framtagen i en demokratisk process och måste få genomslag.
Vi uppmanar nu enskilda och företrädare för kretsar, jaktlag, markägare, jordbrukare, småbrukare, hundägare, lokalklubbar och hembygdsföreningar, m fl, att stödja vårt upprop.

”- Just nu har vi mycket lågt förtroende för Naturvårdsverkets förmåga att omsätta riksdagsbesluten på ett för oss positivt sätt, detta gör även att förtroendet för rovdjurspolitiken urholkas”, fortsätter Lennart Johannesson.

Uppropet med tillstyrkande, via namnlistor, kan skickas till JÄGAREFÖRBUNDET VÄRMLAND, Box 65, 660 60 Molkom.

Varguppropet ska sen överlämnas till Miljödepartement och Länsstyrelsen i slutet av november 2011.

För ev. frågor kontakta.

Lennart Johannesson,
Ordf. Jägareförbundet Värmland
070-513 64 55 

 

Vi kräver att vargsituationen i länet förändras!

Värmland har haft varg i över 30 år och under de senaste 10-15 åren har en kraftig ökning av vargstammen skett. Tyvärr har myndigheterna inte haft förmågan att hindra den här utvecklingen. Den numera täta koncentrationen av varg hindrar markägare och arrendatorer att nyttja sina marker som de traditionellt kunnat göra. Det är inte rimligt att de människor som bor och verkar där vargen finns får bära en allt för hög kostnad för Sveriges åtagande att ha vargar.

Problemet för Värmland är att det pratas nationella nivåer, när vi har en oproportionell för stor andel av vargstammen. Värmland berörs av 24 revir och 14 årliga valpkullar (föryngringar). Detta är 50 % av den kända vargstammen - i ett enda län! Vargstammen påverkar direkt människornas traditionella nyttjande av markerna och vår jaktkultur. Värmlänningarna får bära konsekvensen av nuvarande rovdjurspolitik och EU:s art- och habitatdirektiv som inte visar på empati för lokala och regionala problem. Rovdjurspolitiken börjar nu få allvarliga konsekvenser för lokalsamhället. Människor som valt att bo kvar i sin hembygd trots att försämrad samhällsservicen överväger att flytta, eller har redan flyttat från länet till områden utan varg. Vi ser nu även tecken på att fastighetspriserna sjunker.

Vi vill nu att utvecklingen i vårt län stoppas och att verklig förändring kommer till stånd genom att ett stort antal revir tas bort genom jakt, eller andra lämpliga metoder. I länets förvaltningsplan, som arbetats fram i samråd med olika intresseorganisationer, anges 2-3 årliga kullar. Den är framtagen i en demokratisk process och måste få genomslag.

Just nu har vi mycket lågt förtroende för Naturvårdsverkets förmåga att omsätta riksdagsbesluten på ett för oss positivt sätt, detta gör även att förtroendet för rovdjurspolitiken urholkas.

Vi vill se en rejäl förändring!

Jägareförbundet Värmland
 

 

 

 

“ Tisdagen den 27/9 kl 1900 inbjuder Sv Jägareförbundet Årjängs Jaktvårdskrets till informationsmöte på IOGT-NTO lokalen I Årjäng.

Information angående årets älgjakt samt det nya älgjaktssystemet. Jaktvårdskonsulent Jessica Larsson kommer att närvara.
Kallelsen riktar sig till de som är valda ombud att närvara vid kretsens möten.
De som nu är postmottagare inom resp älgskötselområden ansvarar för att denna kallelse vidarebefodras ut till de ingående viltvårdsområdena.

Välkommna.

Styrelsen för Sv Jägareförbundet Årjängs jaktvårdskrets.”

Regionfinal i Kretskampen 9 juli 2011.
Jodå, de klarade pressen och vann igen. Grabbarna från Årjängs Jaktvårdskrets åkte till Trosa och tog där hem segern över Sandviken. Som goda värmlänningar kom Torsby på tredje plats. Grattis! Lucas, Jens och Niklas bet ihop bra och trots ett missat skott i vardera råbock och älg var de klart bäst på lerduva, löpande räv och kunskapsfrågorna. I finalen deltog sju lag, från hela mellansverige, och trots tidvis tryckande värme hördes inget annat än glada röster. Det var ju också en av de hårda reglerna: Säkerheten, säkerheten, säkerheten och ha roligt, förkunnade tävlingsledare Peter Rehnström innan starten. Så de tidigare ständiga tvåorna har i år vunnit både Värmlandsuttagningen och regionfinalen. Lite synd att det inte finns en nationell final också, nu när de är på gång. Nu gäller det bara att hålla igång träningen så att de kan försvara titeln nästa år.

2011-05-30 Skyttetävling

Äntligen är de ständiga tvåorna segrare.
Efter att under två års försök ständigt blivit tvåa både i kretsmästerskapet och regionfinalen har
Årjängsungdomarna äntligen fått en förstaplacering. Torsby Jaktvårdskrets hade bjudit in till årets upplaga av Kretskampen. Kretskampen är en lagtävling och vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-20 år och omfattar fyra olika skyttemoment och ett teoretiskt kunskapsprov. Årets lag består av Jens Zetterqvist, Niklas Nilsson och Lucas Schön. Nästa etapp är regionfinalen som går av stapeln den 9 juli i Trosa, då får vi hoppas att grabbarna har laddat rätt och kammar hem segern även där. Senare i höst delas priserna ut i form av en helg med älgjakt på Jägartorpet och senare även Allhelgonajakt i Skåne, fina priser till duktiga ungdomar. Grattis!

 

 

2011-05-14 Den illegala jakten på varg minskar!

Enligt en ny rapport*, som presenteras om några veckor, ska den illegala jakten på varg i Sverige ha minskat till en tredjedel. Tidigare utgjorde den illegala jakten en stor del av vargarnas årliga dödlighet, men har nu sjunkit till en betydligt lägre nivå.

– Det är glädjande och visar att licensjakten och sunda skyddsjaktsbestämmelser bidrar till att minska den illegala jakten, säger Torsten Mörner, ordförande för Svenska Jägareförbundet. Vi har under alla år framfört att rovdjurspolitiken måste utgå från de människor som berörs negativt av förekomsten. Enbart hårdare straff och mer övervakning leder inte till önskad effekt. Rovdjurspolitiken måste istället utformas i samråd med de berörda, något som även Brottsförebyggande rådet, BRÅ, framförde i sin rapport för några år sedan, tillägger Torsten Mörner.

Läs mera i bifogat Pressmeddelande.

Eftersom Värmlands Folkblad, Lokalradion P4 Värmland, m fl, går ut och säger att man från seminariet i Orsa (där myndigheter o länsstyrelser deltagit) rapporterar att den illegala jakten ökar måste vi reagera.


Bifogar länkar till VF och P4 Värmland.

http://www.vf.se/nyheter/allman/licensjakten-pa-varg-bromsade-inte-tjuvskyttarna

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=4502634


MVH/
Lennart Johannesson
Jägareförbundet Värmland
e-post: lennart.johannesson@ncc.se
Telefon: +4670 513 64 55, +4654 56 03 11
http://www.jagareforbundet.se/varmland/ 

 

2011-03-16 Protokoll från årsmöte Länk till fil

 

2011-03-11 Inbjudan till symposiet The effects of top predators on ecosystems and biodiversity

Datum: 14 april 2011
Tid: 09:00 – 16:00
Plats: Beijersalen,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

De stora rovdjuren har kommit tillbaka i den svenska naturen. Vad får det för ekologiska konsekvenser?
Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien har bjudit in tre framträdande forskare som arbetat med rovdjur överst i näringskedjan i existerande eller utdöda ekosystem. Scott Creel, professor vid Montana State University, James Estes, professor vid University of California, Santa Cruz, och Blaire Van Valkenburgh, professor vid University of California, Los Angeles, föreläser på temat ”the effects of top predators on ecosystems and biodiversity”. Eftermiddagen ägnas helt åt en bred diskussion där de tre talarna medverkar tillsammans med inbjudna specialister i publiken.

Dagen är kostnadsfri och öppen för allmänheten men föranmälan krävs. Anmälan sker senast 7 april via http://www.kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=297. För program och mer information se bifogad inbjudan. Sprid gärna inbjudan vidare till kollegor och andra intresserade.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar

MAGNUS LUNDGREN, Med. Dr./Ph D
Programkoordinator/Programme Coordinator
E-post/E-mail magnus.lundgren@kva.se
Tel +46 (0)8 673 95 25
Mobil +46 (0)70 673 93 65

Miljonbelopp för att skydda tamdjur

Publicerat: tisdag 22 februari kl 17:07
Varje år läggs det miljonbelopp på att skydda tamdjur som får och getter från att angripas av rovdjur som varg.

"Det blir som ett fort""Det blir som ett fort" (1:38)
Varje år läggs det miljonbelopp på att skydda tamdjur som får och getter från att angripas av rovdjur som varg.
Anette Back Olsson, fåruppfödare, Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.
Reporter Laila Carlsson, Sveriges Radio. 2011-02-22.
Under femårsperioden 2005 till 2009 fick värmländska lantbrukare 4,3 miljoner kronor i bidrag. Pengar som går till att sätta upp milvis med stängsel runt hagar.

En av dem som nu satsar stort på att skydda sig mot vargangrepp genom att sätta upp rovdjursavvisande stängsel är Anette Back Olsson, som föder upp får i Lekvattnet i Torsby.


MVH/
Lennart Johannesson
Jägareförbundet Värmland
e-post: lennart.johannesson@ncc.se
Telefon: +4670 513 64 55, +4654 56 03 11

http://www.jagareforbundet.se/varmland

 

 

2011-02-18 Nationella målet för lodjursförekomst måste revideras! Länk till fil

 

"Myndigheterna klarar inte av viltförvaltningen"

18 februari, 2011
Efter Naturvårdsverkets beslut för lodjurstilldelningen har Svenska Jägareförbundet tappat förtroendet för hur myndigheterna hanterar viltförvaltningen.
– Gång på gång visar Naturvårdsverket, vissa länsstyrelser och andra att man inte klarar av att förvalta våra rovdjursstammar på ett klokt och korrekt sätt, säger förbundsordförande Torsten Mörner.
Torsten Mörner
Den låga tilldelningen på lodjur har retat upp Svenska Jägareförbundets ordförande rejält. Torsten Mörner menar att myndigheterna missar den viktigaste aspekten som varenda jägare känner till.
– Naturvårdsverket ligger i Stockholm och det verkar vara väldigt långt till verkligheten ute i våra skogar, säger Torsten Mörner.
– Sverige hyser områdesvis världens tätaste lodjursstam och i många områden i Mellansverige har faktiskt lostammen ökat. Populationen är på vissa håll så mättad att det inte finns tillräckligt med byten, vilket medför att lostammen stagnerar eller till och med minskar. Samtidigt har vi ett närmast ouppnåligt nationellt mål för lodjursförekomsten.

Dålig förvaltning

– Man kan inte förvalta en djurart för sig. Viltförvaltning bygger på att se till helheter och att bytesdjur och rovdjur måste vara i balans. Nu är rådjursstammen så svag i många områden att den inte klarar av att föda lodjursstammen. Ökar lodjuren i dessa områden leder det till att både lodjuren och rådjursstammarna kraschar, säger Torsten Mörner.
Han påpekar också att myndigheterna missat det samlade rovdjurstrycket i Mellansverige, samt ignorerar människorna som lever där och påverkas av rovdjursförekomsten.
– Det ska finnas meningsfull jakt överallt i Sverige. Det är en punkt som vi aldrig viker ifrån. Rovdjurens antal får aldrig bli så många att jakten äventyras. Det är dålig viltförvaltning.

Märkligaste beslutet

Lodjursstammen i Sverige är på sina håll den tätaste i världen. Trots detta faktum menar Naturvårdsverket att den knappt klarar av en begränsad jakt. En logik som Jägareförbundets ordförande inte förstår.
– Beslutet är bland det märkligaste jag sett under min yrkesverksamma karriär. Det är okänsligt och byråkratiskt, och baserat på en felaktiv inställning till klok viltförvaltning, säger Torsten Mörner.
– Här har jägare varit ute på sin fritid och inventerat lodjur. De har lagt ned tid och pengar för att ge myndigheterna ett bra beslutsunderlag. Utan vår hjälp med att inventera lodjursstammen hade vi haft mycket sämre kunskap om lodjuren. Men det är kanske dags att vi ser över det framtida arbetet och vilket samarbetsavtal vi ska ha med Naturvårdsverket, säger Torsten Mörner.
– Jag kommer nu idag att samla förbundets länsordförande till ett extra telefonmöte där vi får diskutera igenom saken ordentligt. Just nu känns det hopplöst. Varför ska vi samarbeta och lägga tid på att förklarar skeenden och hjälpa myndigheterna när de behandlar oss på så här? Jag är oerhört besviken just nu, säger Torsten Mörner.

Skapad 2011-02-18 Skribent: Magnus Rydholm

 

 

Egna kommentarer:
 
Trots att Mellansverige uppnått och ligger över miniminivåer delegerar NVV 30 lodjur med tak till Länsstyrelserna, mostv. var 82 ifjolVi anser vårt län uppfyller nivåerna med råge. Vi har konstaterat minst 27 föryngringar och miniminivån 18 st (som är för hög pga av 250 för landet) uppfylls och borde leda till delegation utan tak för 3 år från NVV.
 
Nu bör Lst:na överklaga. Dags att påtala syftet med "Regional förvaltning" och få NVV att följa riksdagsbeslutets intentioner om den nya rovdjurspolitiken.
 
Vi går mot kanske 6-7 lodjur(?) i tilldelning i år -  från fjolårets 20 st - när länet har en ökning från (minst) 20 föryngringar ifjol till minst 27 st kvalitetssäkrade i år.
Det verkliga utrymmet för jakt borde vara 27-18=9 x 5 = 45 st. Hade vi fått 15-20 st i tilldelning hade det möjligen uppfattats som rimligt. Rådjuren och i förlängningen blir lodjuren drabbade.
 
Vissa tjänstemän på NVV lever kvar i "bevarande principen" och har inte fattat att vi gått över till "förvaltning principer". Någon/några med inflytande klamrar sig fast vid gamla teser och obstruerar mot riksdagsbeslut.
 
Nu är det dags för oss markägare och arrendatorer (mao jägare) att protestera på riktigt!
 
Vi kan inte stå och se på när våra möjligheter till jakt på egna marker förstörs. Vårt tålamod har funnits fram till nu pga av förhoppningen om en rimlig och accepterad rovdjurspolitik, med korrekta underlag och ballanserad förvaltning, som tar hänsyn till våra intressen. Detta är ett hån mot viltförvaltningen, mot allt ideellt arbete och i praktiken riksdagsbeslutet.
 
NVV har visat var de nu står. Nu är det dags att mobilisera våra krafter.
 
Läs också SJF pressmeddelandet.
 
Besviken länsordförande/
 
 

 

2011-01-12 Begäran om omprövning av vargjaktsbeslut Länk till fil

 

 

 

2010-12-17 Licensjakt på 20 vargar 2011


Sammanlagt 20 vargar får fällas i sex län under 2011 års licensjakt. Naturvårdsverket har beslutat om licensjakten för att uppfylla riksdagens mål att vargstammen till 2012 ska vara högst 210 djur och 20 föryngringar.

– Det är svårt att balansera stammen på en exakt nivå. Vi tillämpar forskarnas lägre bedömning om tillväxten i vargstammen. Den försiktigheten är nödvändig för att inte beskatta stammen mer än vad som krävs för att nå riksdagens mål, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

– Den här nivån gör att vi har kvar ett utrymme för beslut om skyddsjakt på vargar som orsakar skador på tamdjur. Skyddsjakten är viktig för att skapa trovärdighet för rovdjursförvaltningen, säger Maria Ågren.

Det är andra året som Naturvårdsverket beslutar om licensjakt på varg i enlighet med riksdagens beslut 2009 om ny rovdjursförvaltning. I det beslutet ingick även regionaliserad rovdjursförvaltning och genetisk förstärkning av varg stammen. Licensjakten är en kompensation för att nya vargar ska flyttas in i landet för att häva inaveln.

– Målet med licensjakten är bland annat att öka acceptansen för varg. Vi planerar att utvärdera om jakten får den effekten genom att lägga det uppdraget på samhällsforskare som tidigare undersökt attityder till stora rovdjur, säger Maria Ågren.

Beslutet om licensjakt baseras på forskarunderlag om stammens storlek och möjlig tilldelning, synpunkter från länsstyrelser och Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor. Utvärderingen av 2010 års licensjakt har påverkat utformningen.

– I det här beslutet betonar vi jaktledarens ansvar för att minska risken för skadskjutningar och att jakten sker under kontrollerade former, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

Jaktledaren ska informera jaktlaget om villkoren för jakten och riskerna för skadskjutning bland annat att de bör skjuta med stöd och bara mot stillastående djur. Jaktledaren ska utan dröjsmål anmäla fälld eller påskjuten varg och varje timme kontrollera tilldelningen med länsstyrelsen.

Årets jakt börjar 15 januari och får pågå till 15 februari, eller när tilldelningen i ett län eller område är fylld. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en SMS-tjänst för alla län med vargjakt för att informera jaktledarna om när någon varg fällts i länet. Det testades med gott resultat i Värmland i fjol.

Skydda östliga vargar
I 2010 års licensjakt fälldes inga vargar med östliga gener och inte heller någon av deras valpar. Ingen licensjakt tillåts i kända områden med invandrade vargar eller deras avkommor, t.ex. Galvenreviret i Gävleborgs län.

– Vi kan komma att begränsa jakten i fler områden om DNA-analyser visar att det finns vargar av östligt ursprung där. Vi har fått tecken på att en sådan varg skulle kunna befinna sig i Värmlands län, säger Susanna Löfgren.

Licensjakt tillåts i de sex län som har haft föryngring av varg de senaste tre åren. Fördelningen har gjorts efter hur stor stammen är i de olika länen, cirka en tredjedel till Dalarna och Värmlands län – 6 vargar var, 3 till Gävleborg, 2 Örebro och Västra Götalands län . Ny i samlingen är Västmanlands län där 1 varg får fällas. I 2010 års licensjakt tilläts jakt på 27 vargar och 28 fälldes.

– Vi följer i stort synpunkterna från länsstyrelserna. Det är bara Västra Götaland som fått avslag på sin begäran att ta bort ett helt revir. Liksom tidigare bedömer vi att den avskjutningen skulle bli alltför stor i förhållande till hur många vargar som får fälla totalt i hela landet. säger Susanna Löfgren.
Fakta: Beslutet baseras på att tillväxten är cirka 14 procent. Vargforskarna i Skandulv har beräknat att vid en tillväxt på 13 procent kan 18-20 vargar fällas, om tillväxten är 19 procent kan 29-40 vargar fällas.

Läs beslutet
Läs mer om jakt på varg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.

2010-12-14 Det är öppet hus idag på Jägareförbundet Värmland och då kommer denna julhare att säljas på auktion.
Behållningen går till välgörande ändamål. Haren sköts i söndags för Hamiltonstövaren “Leverhögens Jazz” på Harnäs Vvo i Sillerud.

 

 

2010-12-09 Pressmeddelande, ny älgförvaltning Länk till fil

2010-11-22 Viltkött, altmer populär vardags- och restaurangmat Länk till fil

2010-11-18 Ungdomsjakt Allétorp Länk till fil

2010-11-11 Inbjudan till Björnjaktsföreläsning av Rasmus Boström Länk till fil

2010-11-11 Jägarträff med Rasmus Boström - lojakt. 
Succéföreläsare i repris. Torsdag 11 nov kl 18:30. Plats TEATERBIO/NYA SAGA BIO Folkets hus Karlskoga.
Entré 100 kr inkl kaffe.

2010-11-04 Inbjudan till föreläsning om vargflytt Länk till fil

2010-10-07 Inför älgjakten 2010-2011

2010-10-07

Dela med andra!