Start

Aktuellt

Under "aktuellt" kommer vi uppdatera olika ärenden, hur långt vi har kommit och hos vem bollen ligger för att ta det vidare. Text med röd överskrift hittar ni sådan vi är klara med eller har avslutat för att vi kört fast. Planerad verksamhet och saker vi inte börjat med hittar ni under "handlingsplan"

20120608 Centrumorganisationen tar fram ett register med tomma affärslokaler

I Årjängs kommun handlades det för svindlande 1,2 miljarder under 2011. Töcksfors står för dryga 700 000 000 av dessa men Årjängs centrum har en betydande del med en handel på nästan 500 000 000 kr.  20% står Systembolaget för och resterande 80% övrig handel, såväl daglivvaror som sällannköpsvaror.  Sedan byggnationen av Töcksfors Shoppingcenter har handeln i Årjängs tätort, 25 km därifrån, ökat med 17%. Det lär inte bli mindre nu när den nya Handelsparken står klar 2012 i Töcksfors. Centrumorganisationen kommer på denna sida bygga en databas över tomma affärslokaler och är du intresserad att etablera dig i Årjängs centrum är du välkommen att kontakta Birger Pettersson Wiik på 070-6722930 så guidar han dig vidare. Välkommen till Årjäng!

20120509 Centrumorganisationen fyller Järnaffärens fönster

I syfte att "tona" ner det tråkiga med Järnaffärens tomma lokal erbjuder Centrumorganisationen sina medlemmar möjlighet att få sprida information via ett eller flera fönster. Kontakat Birger om du är intresserad.

20120401 Centrumorganisationen gör reklam i Norge

Bl.a genom annonser på norska webbsidor men fram för allt genom utdelning av broschyren "Välkommen till Årjäng"  till närmar 7000 hushåll närma gränsen.

20111206 Centrumorganisationen tar fram ett gemensamt presentkort

Presentkortet kommer vara giltigt på 13 olika ställen i Årjäng och är därmed en optimal julklapp. beloppet bestämmer man själv och presentkortet kan köpas på Nya Mode, hos Häst, hund och kattshoppen samt hos Birger som sitter på Travmuseet (070-6722930)

20111125 Centrumorganisationen blir referensgrupp under planeringen av det nya torget

CO i form av Birger blir informerade om arbetet med det nya torget. Birger framför även medlemmarnas gemensamma önskemål som i korthet är att det 1. Skall finnas något för barn 2. Finnas öppna ytor 3. Vatten i form av bl.a fontäner 4. Fina och moderna ljussättningar samt 5. Årjängstrollet.

20110801 Målbild 2 översänds till Årjängs kommun

20110801 Målbild 1 översänds till Årjängs kommun

Tillsammans med EU-projektet UTEV och kommunen får centrumorganisationen till en förändring av välkomstskyltarna vid travbanan. Klart blev det 201025 

20110515 Serveringstillstånd - Årjängs kommuns Alkoholpolicy

20110823 BPW påtalar för KAU att handläggningen av alkoholtillstånd är "under all kritik" varvid KC påtalar att "det finns dom som tycker den är bra också" Bollen ligger fortfarande hos kommun som skall presentera ett förslag på ny policy som Centrumorganisation blivit lovad att få vara remissinstans på.

20110515 CO hjälper Rincon med ny ansökan om utökat alkoholtilltånd, både i tid (24.00) och yta. Ansökan klubbas igenom positivt och Årjäng har därmed en uteservering som får servera alkohol till 24.00

20110701 Rastplats och skylt vid travet

Tekniska på kommunen skall innan november 2011 bygga skydd till soptunnorna som idag står vindskyddade av skyltarna.

Skylten har bytts ut mot en "paus?-skylt"

20110601 Skyltarna vid kommungränsen

Vi har tillsammans med Årjängs kommun tagit fram nya skyltar vid kommungränsen. Dessa har bekostats av kommunen men projekterats av centrumorganisationen.

20110501 Broschyr "Välkommen till Årjäng"

Tillsammans med Årjängs kommun och EU-projektet UTEV tar vi fram broschyren "Välkommen till Årjäng" I den kan man hitta information om medlemmarna, vattnet, gästhamnar i Dalslands Kanal samt allmän information. Broschyren finansieras genom 40% av medlemmar och resterande 60% av UTEV.

Dela med andra!