Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Anhörigföreningens paneldebatt
2018-09-25 15:00 17:30
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Livscykler

Livscykler.
Allt går så mycket fortare, produkter och tjänsters livscykler blir kortare.
Datorkraftens utveckling har gått blixtsnabbt under de senaste decennierna och tillverkning och produktion blivit allt mer effektiv och rationell. Samtidigt förväntas utvecklingen gå snabbare och snabbare. Köper man en bil, så kräver kunden en massa förändring av både design och funktion inför varje ny årsmodell. Jag tar bilen som exempel, det är lätt att förstå, men det samma händer i alla branscher.

Alla strävar efter att sälja volymer för att ha resurser att hänga med i konkurrens och utvecklingen.
Investeringar i maskiner och utrustning måste ske allt snabbare, med allt kortare avskrivningstid, då utrustningen effektiviseras för varje år.
Vi har också fått konkurrens från andra länder, där arbetskraften är låg och arbetsintensiva arbeten försvinner till låglöneländer.

För att vi ska kunna hävda oss måste vi vara i topp inom alla grenar, utveckling, produktion, logistik och marknadsföring. Produkter och tjänster måste ligga på en hög nivå.Vi måste köpa in till rätt kvalité och pris, vi måste hålla ner lagernivåer för att utnyttja kapitalet så effektivt som möjligt.

Jag kan jämföra med en produkt som jag har följt genom en resa från mitten på åttiotalet fram till nutid.
Produkten har gjort en resa, där den första maskinen var ritad på planka (ritbräda), nu är allt ritat i 3 D och plankan finns inte längre.
Förr svetsades och svarvades det mesta manuellt, idag är det svetsrobotar, CNC maskiner och robotceller som gäller.

Utvecklingskostnader ökar, vilket ställer stora krav på analyser och tidsplaner.

Internet och IT har förändrat marknadsföring och försäljning och försäljningsstrukturer förändras ständigt.

Datorn har utvecklat Logistik, inköp, planering och administration något enormt under dessa år.
För att hänga med i utvecklingen krävs det idag stora krav och kunskaper.

JärnHästen, som föddes 1983 och fortfarande tillverkas har varit med om denna resa.
De första åren gick volymen stadigt uppåt, vi hade funnit en bra marknadsorganisation, produkten förbättrades, mycket efter kraven från kunder med även planerade förbättringar för att göra produkten mer hållbar, bredda användningsområden osv.
Många pratade då om produktens livscykel, den är på topp om något år och sedan går det nerför och snart är produkten för gammal, volymen minskar och snart måste en ny version ersätta den gamla.


På 1980-talet kunde maskinen säljas i flera år utan förändringar. Idag krävs några nyheter för varje år. Volymen är inte så stor så det finns inget intresse från Asien att kopiera produkten. JärnHästen är en typisk nisch produkt. Inte så stor volym, inte så många konkurrenter och därmed inte så priskänslig. Däremot är det viktigt att maskinen moderniserasoch utvecklas för att möta dagens krav. Maskinen kan användas för allt typ av mindre transporter i svår terräng, där den har unika egenskaper, vilket göt att man aldrig riktigt vet vilka kundgrupper missar vi? Den används för anpassat skogsbruk och för att transportera ut älg under älgjakten, det vet vi. Vi hade däremot ingen aning om att den även kunde användas för att transportera öl i Alperna, eller köra ut paranötter i Amazonasdjungeln i Bolivia, användas för oljesanering, för att transportera fläktar för att suga ut rök i tunnlar.
Det finns fortfarande massor av användningsområden där maskinen är den mest lämpliga beroende på de unika egenskaper vi har hållit fast vid hela tiden och som har varit en ledstjärna genom hela utvecklingsprocessen. Vi har varit noga med att behålla dessa egenskaper genom alla år. Detta tror jag också är en anledning att produkten finns kvar som en intressant produkt för många.
Volymen har varit ganska stabil genom åren med små upp och nergångar i volymen som i stort sett följer konjunkturcyklerna.

Helt plötsligt så finner någon att maskinen är intressant och skulle passa perfekt för en arbetsuppgift, vilket skedde i slutet på 2010, alltså efter 27 år tillverkning.
Helt plötsligt så exporterar vi JärnHästen till Asien, där den används för att köra ut oljefrukter ur plantager fram till vägar där de kan hämtas med större fordon.

Vad var det de eftersökte? En maskin med lågt marktryck, bandgående, klarar att gå i vattensjuk och svår terräng, klarade laster på minst 500 kilo, enkel att använda. Just de viktiga egenskaper vi har hållit fast vid.
Tidscykeln har också betydelse. För tio år sedan var inte JärnHästen aktuell, utan först när den manuella arbetskraften blir dyrare och svår att få att arbeta i Oljepalmsplantager som det här är fråga om. Mycket arbetskraft importeras från Indonesien och lönerna ökar. Helt plötsligt lönar det sig att använda JärnHästen istället för att för hand bära ut frukterna.

Efter en provorder, där maskinen testades vilket medförde mycket kundkontakter, resor, där en viss kundanpassning krävdesför kundens krav. Här ser man vikten av lyhördhet för kulturella skillnader, vad är viktigt för kunden? Det kan vara saker som vi inte alls anser är viktigt, men för vår kund kan det vara avgörande för en affär.
Detta resulterade i en första större order. Inte nog med det finns en otrolig potential för oändligt många fler maskiner.
Problemet som nu kan uppstå är att volymen kan vara så intressant att vi kan få konkurrens från något Asiatisk land.
Här har vi även där ett försprång, det är vår erfarenhet, kunskap och att vi hela tiden ligger ett steg före i utvecklingen.
På tal om livscykler, det behöver inte alltid vara nya produkter, man kan även vårda och utveckla befintliga produkter och anpassa dem för dagens behov. Vill man bredda sortimentet inom samma nisch handlar det förstås om något annat.

För Nordmarkens Näringsliv,

Örjan Gustafsson

24 november 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!