Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Anhörigföreningens paneldebatt
2018-09-25 15:00 17:30
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

EkoVäst Invest AB - ny riskkapitalsatsning i Värmland


Tillgången till riskkapital är oerhört viktigt för att kunna få till stånd tillväxt för alla företag och utgör i många fall en nödvändig ingrediens för att investeringar och utvecklingsinsatser ska komma till stånd. Det finns idag ett stort antal aktörer på riskkapitalmarknaden, men de flesta av dem har sitt fokus på de största städerna och bristen på riskkapital är idag hämmande på tillväxten hos ett antal företag i Värmland.

Under det senaste året har det förts en diskussion om att bilda ett riskkapitalbolag i Värmland. Orsaken är att vi i flera fall kunnat se att det saknas sådant kapital för såväl nyetableringar som expansion och generationsskiften.
Tidigare har vi haft Eu-projektet - Vestra Partnerinvest – som under en treårsperiod kunde investera i olika småföretag. Detta var ett bra redskap.

Vid diskussioner mellan företrädare för banker, försäkringsbolag, privata investerare, andra riskkapitalbolag och kommuner under 2010 kunde jag konstatera att alla hade en likartad syn och att bristen på riskkapital var hämmande för tillväxten i Värmland. Bristen kan också ses som en affärsmöjlighet om att få till stånd en professionell riskkapitalsatsning.

Tidigt i processen kontaktades EkoNord i Jämtland, där man med liknade tankar hade startat ett riskkapitalbolag med över 100 miljoner i investeringskapital. Med Per Åsling från Trångsviken i spetsen hade man lyckats samla ett antal professionella aktörer som bistår med både kapital och kompetens.

Efter att ha samlat några tänkbara intressenter för en förutsättningslös diskussion om en liknande satsning i Värmland kan vi se att Riskkapitalbolaget EkoVäst Invest AB har bildats. Detta skedde i Karlstad den 20 april 2011 med Landshövding Eva Eriksson som ordförande. Ägarna till detta bolag är Sjätte Ap-fonden, Westra Vermlands Sparbank, Fryksdalens Sparbank, Länsförsäkringar i Värmland, Konsum Värmland, Ahlmarkskoncernen och Arvika kommun som tillsammans i ett första steg har gått in med 75 miljoner.
Samtaliga ägare har tillsatt en styrelseplats.

Affärsidén ska vara ett avkastningsdrivet investmentbolag som investerar i små- och medelstora företag i Värmland, som befinner sig i expansionsfas. Investeringsobjekten skall ha en bevisad marknadspotential.

I Ekoväst kombineras ägarnas breda företagserfarenhet och en unik lokal kunskap med en professionell investeringsprocess för att åstadkomma ett bra resultat. Ekoväst ska vara en aktiv ägare, som tillför kapital, kompetens och nätverk till företag, står för god etik, tar ett aktivt milöansvar och som drivs av seriösa aktörer.

Genom bolagets befintliga nätverk har vi möjlighet att i tidiga stadier identifiera möjliga expansionssatsningar. De företag som bolaget satsar på erhåller kapital, kompetens och nätverk för att åstadkomma en god avkastning på investerat kapital. Tidshorisonten för investeringarna är att exit ska ske inom en konjunkturcykel, ca 5 – 9 år.

Genom bildandet av EkoVäst Invest AB har Värmländskt näringsliv tillförts ett bra verktyg som framförallt kan bistå de små- och medelstora företagen i vår region.

Kjell Ericsson 

1 maj 2011

Skriv kommentar

Mycket bra. Värmland behöver detta.

Bra jobbat

Postat av Tony Svensson den 17 juli 2011
Dela med andra!