Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Söndagsbrunch
2019-03-24 11:00 14:30
Söndagsbrunch
2019-03-31 11:00 14:30
Söndagsbrunch
2019-04-07 11:00 14:30
Söndagsbrunch
2019-04-14 11:00 14:30
Söndagsbrunch
2019-04-21 11:00 14:30
Söndagsbrunch
2019-04-28 11:00 14:30
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

HEJ Å HÅ I MYRVARV

Instundande lördag, 28 januari, arrangerar Holmedals Travklubb sina årliga tävlingar. Arena är Årjängstravet och startlistor hittar du på travets hemsida.

Den nu aktiva travklubben är ung till åren. Den stiftades i Bergeruds skolhus 1954. Men naturligtvis kördes det trav i Holmedal redan före 50-talet.

UT UR KÖKET!

Alla minns vi väl sexan som avslutade tävlingarna i januari 1930, vilka då avhölls i Myrvarv. Jovisst minns vi den! Klubbens vice ordförande blev ju efteråt instämd till tingsrätten i Långelanda för att i berusat tillstånd ha ställt till förargelse genom att handgripligen och hårdhänt jaga ut en annan herre som trängt sig in i köket till den kvinnliga personalen som där var i färd med att breda klengås. Dessförinnan hade v. ordf. manat den vid festen närvarande fjärdingsmannen att ingripa, vilket denne nekat göra eftersom han var på plats i form av privatperson.

FÖR MYCKET BESK?
Den åtalade styrelsemedlemmen förnekade blankt att han varit full och menade att han var i sin fulla (!) rätt som funktionär att agera. Antagonisten, den utkastade, misshandlade, fick medhåll av flera vittnen ifråga om svarandens berusning, men denne hade i sin tur stöd av lika många andra vittnen, som intygade att han inte på minsta sätt hade varit påverkad.

Som var och en förstår var frågan en svår juridisk nöt att knäcka för domstolen. Apriltinget klarade det inte, och inte heller vid nästa session i maj kom ett beslut, men vid midsommartinget kom domen: Målet ogillades. Käranden, som begärt 25 kronor för sveda och värk samt 30 kronor för sin inställelse, blev helt utan kompensation för sitt lidande.

Vad lära vi av detta? Jo, sätt dig aldrig upp mot en ordförande! Inte ens en vice.

På förekommen anledning ber oss ordförande Carina meddela att årets travsexa i varje fall inte avhålls nu på lördag och absolut inte i Myrvarv.

En fartfylld start på Kroksjön för 70 år sedan. Närmast satsar Anders på Hagen stenhårt för ledning. Anders är han i hatt, övriga har pôrre- eller sportmössor. Det räckte dock för Anderses del bara till ett tredjepris i den 14-gradiga kylan. Isen var 60 cm tjock, eftersom detta tilldrog sig på vintern.

 

Fotnot. I vår konstant pågående tävling om vackraste hästnamnet har till semifinal i Holmedalsgruppen gått Branders Vega, Krokjänta och Skålerudsulla.

24 januari 2017

Skriv kommentar
Dela med andra!