Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Vi utvecklar ÅGY

Vi utvecklar ÅGY genom att satsa på det som har framtiden för sig – ett helt fantastiskt Lärcenter

”Vi lägger inte ner ÅGY” skriver socialdemokraterna i ett inlägg.
Det gör inte vi heller.
Vi utvecklar ÅGY genom att satsa på det som har framtiden för sig – ett helt fantastiskt Lärcenter. Socialdemokraterna vill, till skillnad från oss, bevara det som varit.
-Socialdemokraterna vill driva en gymnasieskola med 14 Årjängselever på tre program. Det gör vi också i år men sedan ser vi inte någon framtid mer att fortsätta så.
-Socialdemokraterna anser att de 5 elever som tagits in på det Samhällsvetenskapliga programmet som har 15 platser, är ekonomiskt försvarbart.
- Socialdemokraterna anser att ÅGY-skolan skall fortsätta med sitt ungdomsgymnasium för att ”de mindre bemedlade familjer som inte har möjlighet att läsa teoretiska studieförberedande linjer på annan ort lämnas helt sticket”. Skall vi driva ett gymnasium eller en socialpolitik för 2-3 familjer i framtiden?
Alliansen står för en helt annan politik.
Nästan halva ÅGY:s ungdomsgymnasium står med tomma platser. Det kostar pengar. Men socialdemokraterna tycks ha pengar för detta också. Liksom för sina helt orealistiska planer på ett nytt centralistiskt högstadium. Pengar tycks man ha dessutom för att riva skolbyggnader ( vilken bra signal tror man detta är i Töcksfors?) köra alltfler elever med skolskjuts hela dagarna, lägga ner bygdeskolor(som inte ger ett öre i besparing men samhällsekonomiska stora kostnader genom, av bl a detta skäl, både företag och folk väljer bort landsbygden).
.
Alltfler elever söker sig till Årjängs Praktiska Gymnasium, vilket socialdemokraterna tycks ogilla. Men detta är verkligheten.
Den enskilde elevens val är mycket viktigare än politikens ideologiska val.
Till råga på allt vill man flytta biblioteket till ÅGY-skolan. Det lär bli Sveriges till ytan minsta bibliotek med allt annat man vill bevara på ÅGY. Det måste väl ändå vara ett skämt?
I alliansen har vi tänkt över skolfrågorna ordentligt och har ett realistiskt och för våra kommuninvånare ett förslag som är bra för både våra barn och vår ekonomi.
Övrigt 

29 augusti 2010

Skriv kommentar

Hej Sonja L.

Att skapa ett lärcenter där vi kommer att samarbeta med Kyreruds Folkhögskola innebär att vi får en bredare grund att stå på. Från Årjängs kommun planeras yrkeshögskola, vuxenutbildning, företagsutbildningar, gymnasiesär, särvux, SFI och även andra utbildningar. Vi ser på möjligheten att tillsammans med Kyrkeruds allmänna kurs driva gymnasieutbildning.

Efter så många år med lågt antal sökande till vårt ungdomsgymnasium gäller det att se på nya möjligheter. Och för att lyckas behöver organisationen vara flexibel där behov och efterfrågan är viktiga faktorer. Sammantaget kommer vi att få fler utbildningsplatser i Årjängs kommun och att vi genom samverkan ser på möjligheter till ungdomsgymnasium.

Postat av Katarina Johannesson den 15 september 2010

Jag hör till den skaran i kommunen som inte har någon vana att diskutera politik offentligt men nu måste jag bara få ställa en fråga i den här debatten. Du skriver ”Vi utvecklar ÅGY genom att satsa på det som har framtiden för sig – ett helt fantastiskt Lärcenter”. Och då blir min spontana fråga; Varför finns det inte utrymme för ett ungdomsgymnasium i denna fantastiska satsning? Hur tycker alliansen i Årjäng att en gymnasieskola ska se ut? Baggium (och andra privata skolor) driver sina utbildningar med 3-5 elever i varje klass och dessutom går med vinst! Varför klarar inte kommunen göra detsamma? Det styre vi har idag har som ambition att driva kommunen likt ett företag, har jag förstått.

Hoppas frågan är värd att svara på.

Postat av Sonja L den 10 september 2010

Inlägg av Skogshäxan och Anonym är borttagna av Årjängsportalens redaktion. Anledningen är att vi inte vet vilka som står bakom dessa signaturer och det har vi som krav. Meddela gärna redaktionen eller skriv under med era namn.

//Birger

Postat av den 5 september 2010

Ett förtydligande i frågan om ÅGY´s framtid. Som vi presenterat i alliansens skolförslag kommer vi att sata på ett nytt lärcentrum. I lärcentrat kommer de verksamheter som drivs vidare på ÅGY , individuella program, gymnasisär och SFI, att ingå. Lärcentrat kommer att förläggas till Kyrkeruds Folkhögskola där vi också får ett utökat samarbete med skolan. På ÅGY s ungdomsgymnasium hade i år Samhällsprogrammet 5 sökande på 15 platser. Försök att öka rekrytering till den teoretiska utbildningen på ÅGY har pågått under många år. Under förra mandatperioden anställdes tex en marknadsförare och många gjorde ett jättejobb för att skolan skulle bli mer attraktiv och få fler elever. Resultatet var nedslående. Ungdomarna fortsatte att välja bort ÅGY. Det är en lång tradition i kommunen att de flesta elever som söker teoretiska utbildningar väljer annan ort. De 2 övriga linjerna som finns på ÅGY ungdomsgymnasium är El och Mediaprogrammet, 4 respektive 12 sökande varav 4 från Årjäng på Media. Fr.om nästa läsår upphör Mediaprogrammet i sin nuvarande form p.g.a nya gymnasiereformen.

Vi kommer därför till en punkt då beslut måste fattas om framtiden.Att då inse att det är omöjligt att fortsätta program när det är totalt är under 60% beläggning på platserna är oundvikligt. Att satsa på ett lärcenter i kommunen där vi utökar och utvecklar bl.a vuxenutbildningen är vad vi behöver för att tillgodose arbetsmarknaden med kompetens. Som jag tidigare nämnt kommer individuella programmet, SFI och gymnasisär att utvecklas i Lärcentrat. Detta är en anpassning och satsning på det som efterfrågas.

Postat av Katarina Johannesson den 5 september 2010

Bäste Per-Erik Gillberg.

I vårt valprogram har vi bl.a pekat på vikten av att anpassa och skapa ändamålsenliga lokaler för våra tätortsskolor. Vi har presenterat en helhetslösning för att tillgodose behoven som finns på Silbodalskolan, ÅGY och även sett över behovet av ett Lärcenter. För alla kommuner gäller det att ha en god service till sina kommuninnevånare. För att bibehålla och utveckla kommunens verksamheter behöver vi att antalet kommuninvånare ökar. För att få en stabil långsiktig positiv utveckling behöver vi bli bättre på planarbete. Vi kommer därför under hösten att revidera det förslag till Översiktsplan som finns. Det faktum att vi kommer allt närmare Oslo innebär också större vikt vid planarbete. Genom ett aktivt planarbete gäller det att förekomma förändringar istället för att förekommas, för vi befinner oss i ständig förändring.

Postat av Katarina Johannesson den 5 september 2010

Bäste kommunalråd,

Min uppfatning, gällande stora kommande politiska beslut i vår kommun, är att skolfrågan är av yttersta betydelse för vår, och våra barns framtid.

Det är därför bra och glädjande att nu inför Valet, de två olika blocken inom kommunen, tydligt deklarerat sin uppfattning och strategi inför framtiden.

Den andra stora frågan, som engerat nästan alla invånare, är centrumutvecklingen, främst Årjängs centrum men även Töcksfors trista utveckling. Om ni inom det Borgliga blocket verkligen vill respektera demokratin och ge folk en chans att påverka utvecklingen, så borde ni självklart bordlägga alla beslut till efter Valet. Jag efterlyser även att Vänsteralliansen presenterar sitt förslag till lösning och inte bara kommer med kritik.

Den tredje stora framtidsfrågan är enligt mig och många, hur skall vi förhålla oss till framtida exploatering av vår natur och miljö, speicellt när det uppstår en konfliktsituation mellan våra egna medborgare och penningstinna exploatörer som bara vill komma hit och tjäna pengar. Att det Borgliga blocket hittils totalt ignorerat folkviljan och konsekvent gått emot sina egna väljare, det har ni med all önskvärd tydlighet visat. Att Centern även deklarerat i sitt lokala partiprogramm att man enbart ser positivt på framtida exploateringar, hoppas jag att alla noterat.

Postat av Per Eric Gillberg den 30 augusti 2010
Dela med andra!