Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender
Julmarknad i Hån
2018-12-02 12:00 16:00
Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Varumärket Värmland, Arbetsmarknadsområde och Jubileum.

Värmland roar och berör – godare, gladare, grönare.

Världens största och snabbast växande näring är turism-näringen. Under 2008 omsatte turismen i Värmland cirka 5 miljarder och gav 2970 årsarbeten. Gränshandeln utgör en mycket viktig del av turismen och har tredubblats 2002-2008 och omsätter idag 2,4 miljarder kronor. Turism-omsättningen, förutom gränshandel, har dock varit oförändrad sedan 2002 trots att antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökat med 12 procent. För att ta tillvara på utvecklingen har Värmlands kommuner och Region Värmland gjort en strategisk plan för att öka omsättningen av besöksnäringen och stärka varumärket Värmland. I tisdags kväll kom turen till Säffle och Årjängs kommuner att ta del av strategin. I Långserud presenterades det av vår turistintendent Elenor Karlsson, Säffles Annelie Karlsson. Det var mycket intressant att ta del av visionen och målen för att nå framgång och öka affärsmöjligheterna inom vår mest växande näring. Deltog från Årjängs gjorde flera aktiva företagare inom besöksnäringen och politker.
Intressanta diskussioner om hur vi stärker varumärket Värmland.


Nu har vi börjat gå till handgripligheter när det gäller Fiber i vår kommun. Landsbygdsutvecklare Per Näslund har börjat skissa på en förstudie om inventering för utbyggnad av Fiber. Tillsammans med näringsutvecklare Marita Närtell besökte vi Säffle och fick information om deras utbyggnad. Säffle kommun har idag grävt ner 90 mil Fiber runt hela kommunen. 90% av boende på landsbygden har anslutit sig till en kostnad på c:a 17.000:-/hushåll. Då har man 100mb i väggen, det ni! Man kan ha telefon, tv och bredband i samma anslutning vilket innebär en minskning av antal abonnemang samtidigt får fastigheten ett högre värde när Fiber erbjuds. Hela projektet bygger på samverkan mellan engagerade byalag, kommunen och EU. Så snart förstudien kommit iväg och vi kan göra inventering av läget kommer kontakt att ske med byggderådet där representanter från hela kommunen finns. För att möta dagens och morgondagens behov så är Fiber lösningen. När någon privat eller företag ska etablera sig är tillgången på internetuppkoppling nästan lika självklart som att ha vatten och el.
Chef för arbetsmarknadsområde Ulrika Jörkander informerar arbetsmarknadschefer och kommunalråd.


Arbetsmarknadsområde Säffle som består av Bengtsfors, Ed, Åmål, Säffle och Årjängs kommuner, hade möte i Årjäng gångna veckan. Under ledning av Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadschefer i respektive kommun samt kommunalråden diskuteras situationen på arbetsmarknaden. Bekymmersamt är antalet ungdomar som går utan sysselsättning och inkomst. Projektet Work Factory, som handlat om att få ungdomar att etablera sig, lider mot sitt slut och upphör i april månad. Projektet har varit framgångsrikt och 68% av ungdomarna har fått någon form av sysselsättning eller gått vidare till studier. Behovet av insatser kvarstår dock och någon form av fortsättning diskuteras. Arbetsförmedlingen har idag stora resurser att finansiera praktikplatser för bl.a ungdomar. Detta för att förbereda ungdomar och arbetsmarknaden inför den stora generationsväxlingen som sker inom några år. För att möta behovet av arbetskraft den dagen måste vi redan nu förbereda ungdomar för arbetsmarknaden. Det gäller att informera företagen om de möjligheter som finns inför kommande generationsväxling så de ser behovet av att redan nu ta in ungdomar på praktikplatser. Under mötet bildades också ett Arbetsmarknadsråd där representanter från näringslivet ska ingå för att skapa den viktiga dialogen mellan marknadens parter. Samverkan med andra kommuner är viktigt för vår del i samband med att nya handelsområdet i Töcksrfors står klart sommaren 2011, då skapas 100-150 nya arbetstillfällen. För att hitta arbetskraft behöver vi hjälp av våra grannkommuner.


Knut Jansson håller i diskussionerna med pensionärsrådet.


Representanter från olika pensionärsgrupper träffar regelbundet Socialnämnden och förvaltningen för att utbyta information och synpunkter. Till förra veckans möte var jag inbjuden att berätta om vad som är på gång i kommunen. Som tidigare nämnts är det utveckling på gång i våra bygder: Sillerud planerar för utbyggnad av boende, i Holmedal har 18 föreningar gått samman och planerar ett allaktivitetshus. I Lennartsfors pågår detaljplaner på Manhem för boende och vid gamla fabriken för att erbjuda besöksnäringen och boende utveckling. I Östervallskog diskuteras boende, utbyggnad av gästhamn och serviceinrättning. Och sist men inte minst så planeras byggstart för 20.000m2 nytt handelsområde i Töcksfors, utbyggnad av Prästnäset med 80 tomter och 20 lägenheter.
Makarna Gerborn bevittnar Eldspelet vid Kyrkerud.


Veckans jubilar var Kyrkeruds Folkhögskola som 40-årsjubilerade. Firande pågick hela dagen, jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara under dagen men jag fick nöjet att se de fantastiska eldar man tände i bitande vinterkyla på kvällen. På andra ställen får man inte elda halmföremål av denna storlek men här gick de upp i vackert eldsken och värmde de många besökande som tagit sig ut i kvällen.


Tänk vad lite färg gör, entrén till kommunhuset tar form och är förhoppningsvis klar i början av april.Gamle gossen "still going strong" på våra helgpromenader.


Skulle vara intressant och bra med lite mer kommentarer, skriv gärna. Ha det så bra så hörs vi//Katarina
 

21 februari 2010

Skriv kommentar

Det verkar ju lite konstigt att volymen turism ökar men inte omsättningen.Innebär det att det är för lite "förädling"? Att man inte får tillräckligt med upplevelser för att stanna o "göra av med pengar"

Postat av Gunnar den 22 februari 2010

För låga priser på boendet kanske, men höjer man priserna minskar förmodligen antal gästnätter och därmed omsättningen också.

Postat av Christer den 22 februari 2010

Intressant! Vet man varför turismomsättningen är oförändrad, trots att antalet gästnätter har ökat med 12%?

Postat av //Birger den 22 februari 2010
Dela med andra!