Start

Sportlov, Travet, Fiske, Budget och Företagsamma kvinnor.

Sportlov, Travet, Fiske, Budget och Företagsamma kvinnor.
Av Katarina Johannesson Årjäng Söndag 13 Mars, 2011


Sportlovsveckan gick i ett huj. Många aktiviteter har ägt rum och våra föreningar gör ett stort jobb med att arrangera och ordna. På SMU´s Limaläger deltog 150 ungdomar och ledare från västvärmland. Full aktivitet från morgon till kväll. På söndagens möte i Årjängs missionskyrka berättade några ungdomar om sportlovet och den gemenskap som lägret innebär. Dagens predikan hölls av Lennart `B´Bison och handlade om gästfrihet, tänkvärt hur vi bemöter andra människor.

För den sportintresserade har det varit en vecka för vintersport. Slalombacken har varit i full gång och Travskolan har haft mycket besök av hästintresserade barn o unga. Bara några exempel på aktiviteter.

Möte med Årjängstravet och vad gör vi för att utveckla verksamheter runt Årjängs Stora Sprinterlopp? Travhelgen har en stor publik runt om i Sverige och det gäller att utveckla för att få besökare till kommunen. Detta är en värdefull möjlighet för kommunen till marknadsföring.

Det ser ljust ut för tillverkningsindustrin. Det är god orderingång för flera av våra industriföretag och man är i behov av lokaler för att klara efterfrågan. Här har vi positiva ”problem” för att planera och underlätta för etableringar.


Struvens Byalag ordnade fisketävling på sjön.

Budget for 2011 är precis fastställd så börjar jobbet med budget för 2012, det går i ett. 2010 gör kommunen ett plusresultat på 6,9 miljoner. Vi behöver ha resultat med oss när vi nu står inför investeringar i skolan. Men i budget arbetet behövs att vi fortsätter att utveckla arbetet med ekonomisk uppföljning och nyckeltal. Vi har som sagt en summa pengar att rätta oss efter då gäller det att vi har så bra uppföljning så vi får det mesta för våra skattepengar.

Britta Nilsson slutar som ordförande i Årjängs Röda kors krets efter 23 år.

Britta Nilsson har lämnat ordförandeskapet för Årjängs Röda Korskrets efter 23 år. Britta har varit mycket engagerad och startat många viktiga grupper genom åren, bl.a Kvinnojouren, projekt Charlie, att arbeta för att stärka barns självkänsla och att arbeta mot våld och mobbning, RIA. Nu senast är Britta engagerad i Anhörigföreningen i Årjäng som man bildade 2008. Denna verksamhet är ett mycket viktigt stöd för anhöriga och kontakter i vården. Många gör idag en stor insats som vårdare av nära anhöriga och det behövs någon som stödjer dem.

Företagarmässa i Tjolitta

Mässan på Tjolitta där Företagsamma kvinnor ställer ut och presenterar sina affärsidéer. Välbesökt mässa där vi ser vilka förmågor och vilken kreativitet det finns i våra bygder. I veckan hade man även möte om Fiber i Sillerud.

13 mars 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!