Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Nytt spännande År framför oss!

Nytt spännande År framför oss!

Nu närmar sig slutet av år 2010. Ett år går fort samtidigt som det händer mycket. När jag minns tillbaka på året som snart är till ända är det nog Sanna Nerstrands heroiska ingripande i somras som jag först tänker på. Modet och den styrka hon visar när hon räddar två barn från att drunkna är imponerande. Det har också en positiv påverkan på oss andra mod att agera när situationer uppstår. En annan allvarlig händelse som vi ej vet utgången av är vad som har hänt Kerstin Segerberg från Sillerud. Det har nu gått över två veckor sedan hon sist sågs och ovissheten och oron präglar oss. Polisens arbete fortsätter med att söka efter henne och vad som kan ha hänt. Jag hoppas innerligt att man kommer fram till en förklaring.


Kommunens nya satsning på den så kallade Årjängsmodellen har fallit väl ut. Under 2010 startades verksamheten upp som innebär att man försöker stödja familjer där barnen behöver extra insatser. Det har visat sig att arbetssättet där vi samordnar skola, soc, fritidsverksamhet med polisen har gett bra resultat. Det är tillsammans vi når mål och resultat.


2010 var det också ett valår. Detta har tagit mycket tid och energi och nu är nya nämnder tillsatta och kommer att börja sitt arbete direkt på nya året. Vi står inför stora utmaningar och vetskapen om att vi har en begränsad summa pengar att fördela måste tydliggöras, vi kan inte spendera mer än vi får in. Vi har idag en kostnadskostym som är större än vad vi har råd med och detta kommer att innebära att vi måste göra prioriteringar för att få balans i vår ekonomi. Kultur & Fritidsnämnden har fattat beslut om besparing till studieförbunden. I diskussionen om bidrag till barn & ungdom och vuxna har vi gjort bedömningen att vi prioriterar bidragen till barn & ungdom och därmed kommer kostnaden för vuxna att öka något. Inga sådana här beslut är enkla att ta men prioriteringar behöver att göras.


En av de nämnder som har mycket att ta tag i är BUN, här står vi inför förändringar av bl.a Silbodalskolan. Det finns behov av anpassning av lokaler från förskolan till högstadiet. Det gäller nu för nya nämnden att genomlysa behovet och tillsammans med verksamheterna komma fram till förslag på hur vi får en bra lösning. Vi står också inför det faktum att Kyrkeruds Folkhögskola har minskat behov av lokaler och kommunen är fastighetsägare. Genom planerna på att skapa ett Lärcenter på Kyrkerud stärker vi möjligheten till en utveckling av vuxenutbildningen och förutsättningarna för Folkhögskolan att finnas kvar. För att klara detta behöver vi samarbeta om gemensamma resurser. Samlar vi vuxenutbildning, yrkesvux, uppdragsutbildning, svenska för invandrare o.s.v tillsammans med Kyrkeruds Folkhögskola är möjligheten till en bra utveckling större. Här kommer även ungdomsgymnasiet att ingå och till hösten kommer samhällsprogrammet och det estetiska programmet att erbjudas. Det avgörande för ungdomsgymnasiet, som alla annan verksamhet, är att det finns intresse och behov av det som erbjuds.


Några rader om vad vi har framför oss 2011. Nu vill jag önska alla ett riktigt Gott Nytt År, så hörs vi 2011.


 

30 december 2010

Skriv kommentar
Dela med andra!