Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Kunglig glans, Ministrar och Bröllopsyra

Kunglig glans, Ministrar och Bröllopsyra.
 

 
Förväntansfulla Dalslänningar och 2 värmländskor inför mottagningen med brudparet.

Så var dagen för årets stora kungliga händelse här. Den 19 juni har blivit något av en tradition för kungligheter att gifta sig på. När man följt media förstår man vilken upptrappning det varit inför kungabröllopet. Fredagen den 18 juni hade regeringen med statsminister Reinfeldt i spetsen bjudit in Sveriges landsting och kommuner till en mottagning på stadshuset där vi fick träffa statsminister-, kunga och brudparet. Resan gick med tåg från Karlstad fredag morgon, jag och fullmäktiges ordförande Kerstin Andersson åkte från Årjängs kommun. Väl framme i huvudstaden var vi inbjudna till Centerpartiet och ett möte med jordbruksminister Eskil Erlandsson. Kl 14.00 bar det av till Stadshuset och mottagningen. Under 2 timmar hälsade samtliga representanter från landstingen och kommunerna på stats- kunga och brudparet. Med på mottagningen var också regeringen och Maud Olofsson höll tal till brudparet. En upplevelse att få möjlighet att delta på denna mottagning.


Statsminsiterparet, Brudparet och Kungaparet i Blå Hallen, Stadshuset.

 

 
Kommunfullmäktiges ordförande i Sunne Karl-Johan Adolfsson i minglet med ministrar.


Handhälsning på Stadshuset.

Det gick också i bröllop i Årjäng. På Kvarnåsen hade man ordnat med 3-rätters middag och utställning av brudklänningar. Jättefestligt att man tar tillvara på möjligheten att fira när tillfälle ges. Tack Carema för initiativet.


Bröllopsutställning på Kvarnåsen.

Engagemanget för Fiber i Byn går vidare. I förra veckan hade Henrik Nilsson i Lakeviken bjudit in ByNet till en informationskväll i SMU´s sommarhem Strandvik. Det aktuella området är Leverhögen med omnejd. När Vattenfall nyligen grävde ner elkabel lade kommunen med kanalisation för ev framtida Fiber. På kvällens möte bildades en förening och interimistisk styrelse. Insatsen är 200:- /medlem för att bilda föreningen och detta för att man ska komma igång och göra projektering för att få fram vad kostnaden för utbyggnad blir.


Bildande av Fiberförening i Leverhögen.

Vi jobbar vidare med att få ekonomin i balans. Prognosen för året visar på ett negativt resultat. De strukturförändringar som skett inom bl.a Socialnämnden och inom industrifastigheter tar tid innan det genererar resultat. Förändringarna kräver kostnader innan vi ser effektiviseringen av omställningen. När det gäller industrifastigheter inventerar vi innehavet och resultatet. Det viktigaste är att vi kan erbjuda lämpliga lokaler när behov finns och att avyttra när hyresgäster vill förvärva de fastigheter de är verksamma i till marknadsvärdering. Samtliga nämnder har nu i uppdrag att komma med åtgärdsförslag till balans i ekonomin.


En stilig äldre herre på promenad.

20 juni 2010

Skriv kommentar
Dela med andra!