Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Kommunikation, Gränssamarbete och Ljusning

Kommunikation, Gränssamarbete och Ljusning

Det har snart gått 2,5 år sedan jag började på detta uppdrag. Det som jag ofta tänker på är svårigheten att nå ut med information. Information är ett ansvar för både givare och mottagare. Inte minst för en kommun är informationen jätteviktig, att nå ut till kommuninnevånarna med saklig information och att nå medarbetare internt i verksamheterna. Vi är en så stor organisation så uppdraget att strukturera kommunikationen är nödvändigt.Jag vill därför hälsa Ingmarie Carnlöf Brunborg, vår nya kommunikationsstrateg, varmt välkommen till vår kommun. Ing-Marie är en återvändare som kommer tillbaka till kommunen efter att ha varit verksam på olika håll i Sverige. Ing-Maries uppdrag är viktigt och jag hälsar dig välkommen igen och önskar lycka till.Årjängs kommun är medlem av Grensekommittén Värmland/Ösfold. Grensekommittén har varit verksam sedan 1990 och består av kommuner på norsk och svensk sida längsE:18. Kommittén har aktivt arbetat med infrastrukturfrågor och frågor relaterade till gränssamarbete. Inför år 2011 har kommittén som mål bl.a att satsa på ungdomar och demokrati. Vi kommer att försöka starta ett interregprojekt med dessa frågor och här i Årjäng är vi på gång att starta upp ett ungdomsråd så denna satsning kan stärka det arbetet.Utsikten från mitt arbetsrum har börjat ändra på sig. Den gamla fastigheten plockas ner bit för bit. Man börjar ana en ljusning i centrum. Nu börjar arbetet med hur den nya mötesplatsen skall utformas. Första klarläggandet vi måste göra är vilket syfte/ändamål platsen skall ha? På nästkommande kommunfullmäktige, den 31 januari på Nordiska Travmuseet, kommer statsarkitekten Lars Westerberg och medverkar. Han kommer att informera om erfarenheter och hur man gjort på andra platser. Sedan kommer frågan om syfte/ändamål att tas upp i kommunstyrelsen och att vidare behandlas i de politiska partierna för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. När vi väl beslutat om ändamålet med mötesplatsen kommer projektör att anlitas, för att med utgångspunkt i beslutet om syfte/ändamål, arbeta fram några förslag som sedan skall ut för en dialog. Processen har sin gång för att få tid till eftertanke och idéer. Har ni möjlighet så kom och lyssna till Lasse Westerberg den 31 januari på kommunfullmäktigemötet.Som sagt så är det mycket som är på gång på nya året och mer kommer.

22 januari 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!