Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Grensekommitté, Kycklingfabrik, Torget, Grensnet och PG

Grensekommitté, Kycklingfabrik, Torget, Grensnet och PG
Av Katarina Johannesson Årjäng Söndag 13 Februari, 2011

Grensekommittén Värmland-Östfold åkte denna vecka till Stockholm för att träffa bl.a riksdagsmännen Erik A Eriksson och Gunilla Svantorp, utskott och minister. Grensekommittén har genom året arbetat med att försöka få utbyggnad av E:18. På norsk sida har man beslutat att E:18 skall byggas ut fram till gränsen senast under 2015. För att bygga bort flaskhalsar på svensk sida behöver vi nu sätta etappmål även på vår sida av gränsen. Vi fick möte med trafikutskottet, Nina Larsson (fp) och Sten Bergheden (m) ,för att presentera situationen för sträckan på den svenska sidan. Första etappen som är i behov av utbyggnad är sträckan mellan Töcksfors -Årjäng. Vi fick också möte med Mats Odell (kd), ordf näringsutskottet, för att poängtera vikten av infrastruktur för utveckling av näringslivet.


Marker kommuns ordförer Stein Erik Lövås, Åsa Torstensson, ledamot i Nordiska Rådet och ordf i Grensekommittén Daniel Bäckström.

Nästa stora fråga som gäller vårt gränsområde är arbetspendlingen till Norge. I Årjängs kommun är det över 800 personer som arbetar i Norge. Tolkningen som norska skatteetaten gör av de som arbetar i Norge innebär att de med D-personnummer måste skriva sig i Norge för att få skattekortet. Detta trots att de har fast bostad i Sverige och tillfälligt boende i Norge. Grensekommittén träffade Åsa Torstensson ( c ) som är ledamot i Nordiska Rådet, för att diskutera och lyfta problemställningen.
Vi träffade också Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Intressant med diskussioner om utvecklingen och de nya affärsmöjligheter vi har inom landsbygden. Matlandet och de rika resurser som finns inom skogen.


Grensekommitténs besök i Riksdagshuset, här Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström.

Kommunstyrelsen åkte till Nortura i Härland (kycklingsfabriken) på kommunstyrelsens februarimöte. På företaget jobbar över 100 personer från Årjängs kommun och är en viktig arbetsgivare för oss. Vi fick en genomgång och rundvandring i delar av fabriken, bl.a det imponerade lagret på 7 våningar som är helt automatiskt styrt. Koncernen Nortura, med verksamhet över stora delar av Norge, står inför strukturförändringar och förslaget kom förra veckan att man väljer att förlägga styckningen från Härland till Rakkestad, där man idag har slakteri.Därmed satsar man på slakteriet i Rakkestad och lägger ner slakteriet i Elverum. Man väljer att koncentrera verksamheten i Härland till packning av kött och detta kommer på sikt att inneära c:a 75 nya jobb. Vill nu läsa mer gå in på http://www.nortura.no/

Planerna med nya torget fortskrider. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan om hur processen bör se ut efter stadsarkitekt Lasse Westerbergs presentation på Kommunfullmäktgte. Förslaget som diskuterades är att det tillsätts en

* styrgrupp – poliiker
* arbetsgrupp - Arbetsgruppen består av sakkunniga, ex teknisk chef, stadsarkitekt, landskapsarkitekt mfl. Denna grupp tar fram förutsättningar, tar in synpunkter från olika intresseorganisationer och allmänheten.
* intressegrupper
Och för att informationen skall fungera kommer vår kommunikationsstrateg att ta fram en kommunikationsplan på utvecklingen av torget.

I Östervallskog kommer man allt närmare Fiber. I fredags hade man kallat till stämma i nybildade fiberföreningen Grensnet. Det var stor uppslutning på mötet och styrelsen presenterade sitt arbete och förslag till fortsättning. Styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb och bl.a sökt bidrag från Länsstyrelsen. Man har fått beviljat stöd för utbyggnaden där även stamnätet ingår och har varit bra. Man har också projekterat bygden och man är nu i stort sett klara att dra igång så fort tjälen går ur marken.


PG´s rallybil på service.

Veckan avslutades med besök i Hagfors och Svenska Rallyt. Ett stort arrangemang med en riktig folkfest i skogarna. Vädret visade Värmland från sin bästa sida. Roligt att PG Andersson startade i rallyt. Han har kört otroligt bra med flera sträcksegrar, trots problem med bilen, och mycket god reklam för Årjäng.

14 februari 2011

Skriv kommentar
Dela med andra!