Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Allsköns fullträffar, helhetslösning för skola/utbildning och besök av Erik A Eriksson

Allsköns fullträffar, helhetslösning för skola/utbildning och besök av Erik A Eriksson
Av Katarina Johannesson Årjäng Onsdag 25 Augusti, 2010


Återigen har kommunen förärats med en fantastisk musikresa, Allsköns musik. Bra framträdanden på löpande band och samarbetet mellan församlingar i kommunen är förutsättningen för att kunna genomföra alla uppträdena. Det har som sagt funnits något som passat för alla. Avslutningen i Holmedals Kyrka tror jag går till historien där Kerstin Wallmyr tillsammans med barnkör och vuxenkör från Holmedal /Karlanda församling fullkomligt lyfter taket under medverkan av Georg Ridel och hans musiker. Programmet var som sagt späckat och uppskattningen stor.


Valarbetet i full gång!


Nu kan vi konstatera att valrörelsen är i full gång. På riksplanet duggar vallöftena tätt. Här på lokal nivå har vi i alliansen presenterat en helhetslösning på skola/utbildning. Som tidigare nämnts är det tätortsskolornas tur. Det största behovet av upprustning finns i Årjängs tätort. Vi har inventerat lokaler och behovet. Vi har ingen brist på kvadratmeter för skolan men lokalerna är inte ändamålsenliga och effektivt använda. Just därför är det viktigt att vi ser långsiktigt på en lösning och att vi tar ett helhetsansvar för både arbetsmiljö och ekonomi.

För att utveckla vuxenutbildning i kommunen har det inletts diskussioner med Kyrkeruds Folkhögskola och Region Värmland. Kommunen äger även Kyrkeruds lokaler och för att öka möjligheten till vuxenutbildning skulle ett samarbeta vara mycket positivt för utbildningsnivån i kommunen.

Det har under många år pågått försök att öka antalet sökande till ÅGY skolan men inte lyckats. I dagsläget finns en beläggning på c:a 60% av platserna. Vi kommer till en punkt då en prioritering måste ske och det inte längre går att hålla kvalitén med det låga elevantalet. Förslaget är att Silbodalskolans högstadium flyttar till ÅGYs lokaler efter anpassning och tillbyggnad till högstadium.

Planen är att det genomförs under nästa mandatperiod då vi inte har en obegränsad investeringsbudget att ösa ur. Det är klart att det är roligt att bygga nytt och få en vacker fasad men med tanke på vilka kostnader det skulle innebära kommer det antagligen att påverka möjligheten att ha råd att fylla skolan med personal och resurser. Vi blir inte lyckligare av en vacker fasad om vi inte har råd att fylla den med bra innehåll, det är ändå innehållet som räkans. Som sagt är det viktigaste är att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal samt att attityder, inställning och värderingar hos alla parter är avgörande för att få en bra skola. Se hela centerns valprogram för Årjängs framtid: www.arjang.centerpartiet.net/kontakt/


Maria Svantesson och Tomas Fredriksson berättar för Eriks A Eriksson och centerpartister om Årjängsmodellen.


Onsdagen den 18 augusti besöktes vi av vår riksdagsledamot Erik A Eriksson. Inledningsvis fick vi en mycket intressant dragning av Maria Svantesson och Tomas Fredriksson, Fritidsgårdsföreståndare, om arbetet med Årjängsmodellen. Maria är sedan mars månad anställd för att samla de resurser vi gemensamt har för att nå resultat där behoven finns bland våra unga. Det känns som vi är på rätt väg och det ska bli intressant att följa utvecklingen. Vi fortsatte resan och besökte Troll-Gott i Blomskog, ett företag som klarat lågkonjunkturen och även nyanställt personal. Vidare åkte vi på grusvägar som är i behov av upprustning, skickade med Erik detta till riksdagen. Väl framme i Lennartsfors åt vi lunch hos Sara på Strömsborg, därefter besökte vi Lapp Elisa och hennes företag. Gemensamt för besöken hos landsbygdsföretagen är behovet av bra infrastruktur. Vägar, telefoni och bra bredbandsuppkoppling är de ständigt återkommande behov för att de ska kunna driva företag och bo i hela kommunen.


Erik på företagsbesök hos Lapp Elisa.

På kvällen träffade Erik medlemmar och allmänhet på Turistgården i Töcksfors. Det var ett välbesökt möte och Erik berättade om sina fyra år i Riksdagen och centerpartiets politik. Centerpartiet har satt fokus på utmaningar som landsbygden har. I regeringen har centerpartiet sett till att det tagits fram en Landsbygdsstrategi, där varje departement fått ange på vilket sätt de kan underlätta för landsbygden att utvecklas. 1 miljard har tillförts Landsbygdsprogrammet där det finns olika stöd för utveckling av landsbygden. Erik berättade också om Matlandet Sverige som går ut på att lyfta fram svenska råvaror och livsmedel och det matkunnande som finns. Genom att utveckla matturismen ska det leda till mer arbetstillfällen för landsbygden. Rovdjurspolitiken och Strandskyddet berördes också under kvällen. När det gäller rovdjurspolitiken har centerpartiet nått bra resultat med att först gett djurägare rätt att skydda sin tamboskap och den genomförda licensjakten. De nya reglerna för Strandskyddet innebär att kommuner genom sina översiktsplaner peka ut områden för strandnära boende, här behövs det dock mer jobb för att komma mer rätt.
Dagens återkommande fråga var också uppe till diskussion, nämligen bredband/fiber. Det är tydligt vilken vikt denna fråga har för utveckling av vår kommun. I Östervallskog har man kommit långt i arbetet om fiberutbyggnad. Där är Börje Reinholdsson en av initiativtagarna och man har redan bildat en ekonomisk förening med ett stort deltagande av de boende. Från kommunens sida undersöker vi nu möjligheten till att investera i ett stamnät för fiber, samma upplägg som man gjort i Säffle. Kommunen söker nu medfinansiering av EU medel för att se om det är en framkomlig väg. Jag tror detta är en mycket viktig satsning om vi ska vara attraktiv som kommun att stanna kvar i och etablera sig i.


Nu tar det på ”kryckgången”, bara 2 veckor kvar och det har varit en lärorik period. Kom ihåg, vi syns på Årjängs Lilla Torgkalas!

26 augusti 2010

Skriv kommentar

Om man tänker flytta högstadiet till ågy skolan,då blir det inget bygge av nytt högstadium i årjäng..hur går detta i hop flytt eller bygge? Hur kan man ens tänka tanken på att lägga ned Ågy skolan,bra att ni talade om detta INNAN valet,åter ett chockbesked från alliansen det visar att man absolut inte tänker varken på följder,konsekvenser eller framtid!Varför flyttar ni inte in fågelviks byggdeskola till töcksfors?hur kunde ni lägga ned 3 miljoner på den lokal ni bara hyr i stället!?Hur kan ni sen betala ca 4 miljoner i iordningställande för att biblioteket ska komma in i affärslokalen på torget,vart kommer dessa pengar från?vad kostar sen hyran av conceptor? åter gynna dom! kraven på skolbibliotek tänker ni ens tanken på detta innan ni beslutar något så vannsinigt som att ta in ett bibliotek i ett affärscenter!?

Postat av T.T den 27 augusti 2010
Dela med andra!