Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

INBJUDAN till medlemmar och övriga intresserade!

INBJUDAN till medlemmar och övriga intresserade!
Tisdag den 25 september kl. 15.00 – 17.30 anordnar vi en paneldebatt i
restaurangen på Kvarnåsen.

Deltagare är: Jessica Bergman, verksamhetschef stöd och omsorg
      Karin Vik, socialt ansvarig samordnare
     Melanie Koren, verksamhetschef Kvarnåsen
     Birgitta Evensson, kommunchef
     Samt olika politiker.

Moderator: Kjell Ericsson.

Panelen kommer att få frågor bl.a. om:

*Hur tar man tillvara anhörigas kunskap i omsorgen och vårdnaden om deras närstående?

*Vid arbetsplatsträffar (APT), synliggörs de anhörigas roll då?

*Samverkan mellan kommunen-landstinget och Förenade Care, fungerar den och vem har samordningsansvar?

*Hur ser man på att vikarier inte kan svenska språket?

*Har Mobila teamet kommit igång och i så fall hur och på vilka tider arbetar de?

*När startar bygget av seniorboendet vid Kvarnåsen?
Ni som deltar har förstås möjlighet att ställa egna frågor!
Skriv gärna ner frågor Ni vill ha svar på, och lämna vid ankomsten.

Vi bjuder på frukt och dricka!

Välkomna!
Anhörigföreningens styrelse
 

Text: Anhörigföreningens styrelse
19 september 2018
Skriv kommentar
Dela med andra!