Start
Nyheter Nyheter Insändare Debatt/insändare Kalender Företagsbloggar Blogglänkar Länkakatalog RSS

Varför gjorde ni så

Man ska väl inte se i backspegeln, men vill ändå visa ett utdrag från ett förslag som Focus på förbättring lämnade till samtliga partier, KS, KF och BUN. 2013-03-04.
Detta togs som bekant ingen hänsyn till, de enda partier som vi fick en positiv respons från, och som också ställde upp på vårt förslag var. KDS, FP och M.
Om man kört denna linje i denna svåra fråga så har Centern inte behövt att sitta i baksätet idag, och även Sossarna har haft ett bättre utgångsläge inför valet till hösten.
Man har panikartat kört över stora delar av kommunen, för att just den egna viljan ska bli gällande, även fast så stora investeringar kräver bredare förankring än en egen slutspurt före valet.
Förslag.

Det är mycket viktigt att eventuella förändringar blir gjorda på bästa tänkbara sätt, och inte genom panikåtgärder eller dåligt genomtänkta beslut. Vi har ju val hösten 2014, och där kan mandaten komma att ändras. Ensidigt beslutade satsningar kan vara bortkastade pengar, beroende på vem som får majoritet.

Vårt förslag är.
1. Inga nedläggningsbeslut före valet 2014.
2. Åtgärda problemen på låg och mellanstadiet på Silbodalskolan.
3. Bygg en ny högstadieskola, endast anpassad till Silbodalsskolans elever, men planera denna så det är förberett för ytterligare tillbyggnad, om det blir beslut om en gemensam skola i kommunen efter valet 2014.
4. Åtgärda problemen på låg och mellanstadiet i Töcksfors
Fördelar med detta förslag är.
1. Besluten kan ske genom enighet och gemensamma diskussioner, och eventuell ändring av majoriteten vid valet 2014 innebär inte att investeringarna är bortkastade.
2. Förbättringar på skolorna i Silbodal och Töcksfors kan komma igång, och genomföras i rätt ordning och på ett välplanerat och genomtänkt sätt. Under renovering och eventuella tillbyggnadsarbeten, finns möjlighet att temporärt, flytta klasser till bygdeskolorna.
3. Lösningar kan ske i samförstånd och debatten i media kommer att avta.
4. Tidplanen för fortsatta diskussioner om skolans framtid mellan partier, föräldrar, barn och berörda lärare, blir rimlig vilket är nödvändigt i så viktiga frågor. Det får inte tas några förhastade beslut.
5. Nästa val får styra fortsättningen, där den valda majoriteten kan ta fortsatta beslut på ytterligare investeringar, och eventuella nedläggningar. Det politiska klimatet blir mycket lugnare.
6. Kan enighet ske enligt förslaget, borde ni också kunna enas om att ni låter den begärda och beslutade folkomröstningen 2013-06-09 utebli, och istället ske i samband med ordinarie val 2014.

Kermith Andersson.

Text: Kermith Andersson
29 januari 2014
Skriv kommentar
Dela med andra!

Visste du att bygga bostäder är den bästa affären för tillväxt i Årjängs kommun?

Att det finns tillgång till lediga bostäder har alltid varit en nyckel för att en kommun ska växa och må bra. Inte minst för inflyttning från andra kommuner, utan även för att utveckla befintligt näringsliv och få nya aktörer att satsa på vår vackra kommun.

Läs vidare ...

Centerpartiet ser framåt för långsiktighet

Mandatperioden går mot sitt slut och vi i Centerpartiet har arbetat med att driva vår politik och vi ser nu att den styrande majoriteten tagit till sig av våra prioriteringar och närmat sig vårt förslag till budge...

Läs vidare ...

Skolsatsningar

Efter att våra ledamöter har besökt Nordmarkens skola F-6 och Töcksfors skola för att informera oss om situationen vid de bägge skolorna har vi gjort följande bedömning:

Läs vidare ...
DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

DET SKA MYCKET TILL, avsnitt II

Länsstyrelsen versus Tore Larsson, 87.

För nån månad sedan funderade jag i en insändare över hur i herrans namn någon beslutsfattare kunde få den befängda idén att ålägga alla som äger en gammal damm att 1) spränga bort denna och återställa området till ursprungligt skick.... 

Läs vidare ...

MYCKET SKA DET TILL

Arg insändare från Ränken Mycket ska det till, innan jag börjar skära tänder. Men nu händer det. Jag läser i lokalpressen att EU har bestämt att våra vattendrag skall återställas t...

Läs vidare ...

Politiska majoriteten, skolan och belysningen

Vi har läst ditt långa inlägg och vill upplysningsvis nämna följande:

Läs vidare ...